شهدا  

 شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای حرم به عنوان نماد ایثار، شهامت، شجاعت، آزادی، استقلال، صداقت، معنویت، افتخار و پایمردی ملت ایران، باید همیشه و در همه حال در فضاى جامعه ما زنده باشند و از این رو، زنده نگهداشتن یاد و نام این شهدا، گام نهادن در مسیر حرکت و راه آنهاست و با برگزاری مراسم و یاداوره‌های مختلف از جمله برپایی هر چه با شکوه‌تر مراسم هفته دفاع مقدس، گامی هر چند کوچک برای معرفی و شناساندن راه و آرمان‌های شهدا برای آشنایی نسل جوان

ادامه مطلب  

شهدا  

 شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای حرم به عنوان نماد ایثار، شهامت، شجاعت، آزادی، استقلال، صداقت، معنویت، افتخار و پایمردی ملت ایران، باید همیشه و در همه حال در فضاى جامعه ما زنده باشند و از این رو، زنده نگهداشتن یاد و نام این شهدا، گام نهادن در مسیر حرکت و راه آنهاست و با برگزاری مراسم و یاداوره‌های مختلف از جمله برپایی هر چه با شکوه‌تر مراسم هفته دفاع مقدس، گامی هر چند کوچک برای معرفی و شناساندن راه و آرمان‌های شهدا برای آشنایی نسل جوان

ادامه مطلب  

١٢ اسفند روز تکریم مادران و همسران شهدا  

١٢ اسفند روز تکریم مادران و همسران شهدا گرامیبادبرخی از مادران شهدای دشت بزرگ ۱-مرحومه حاجیه شهربانو مراد اسکندری همسر شهید حاج عباس و مادر شهیدان احمد و محمد اسکندری۲-مرحومه حاجیه صالحه چالی مادر شهیدان محمد و بهمن اکبر زاده دشت بزرگ۳-حاجیه رقیه دشت بزرگ مادر شهیدان غلامعباس و رضا دشت بزرگ۴-مرحومه حاجیه زهرا دشت بزرگ مادر شهیدان عبداله و علی شبرنگ

ادامه مطلب  

١٢ اسفند روز تکریم مادران و همسران شهدا  

١٢ اسفند روز تکریم مادران و همسران شهدا گرامیبادبرخی از مادران شهدای دشت بزرگ ۱-مرحومه حاجیه شهربانو مراد اسکندری همسر شهید حاج عباس و مادر شهیدان احمد و محمد اسکندری۲-مرحومه حاجیه صالحه چالی مادر شهیدان محمد و بهمن اکبر زاده دشت بزرگ۳-حاجیه رقیه دشت بزرگ مادر شهیدان غلامعباس و رضا دشت بزرگ۴-مرحومه حاجیه زهرا دشت بزرگ مادر شهیدان عبداله و علی شبرنگ

ادامه مطلب  

الگوبرداری از سیره و منش شهدا،  

 الگوبرداری از سیره و منش شهدا، وظیفه امروز آحاد جامعه است. جامعه ایران باید راه شهدا را ادامه دهند تا بتوانند در دنیا و آخرت سعادتمند شوند.  مردم ما همواره باید نسبت به توطئه‌های دشمنان بصیرت داشته باشند تا با تحقق این مهم توطئه‌های آنها را در هر شکل و قالبی خنثی کرده و به پیروزی  برسند.

ادامه مطلب  

الگوبرداری از سیره و منش شهدا،  

 الگوبرداری از سیره و منش شهدا، وظیفه امروز آحاد جامعه است. جامعه ایران باید راه شهدا را ادامه دهند تا بتوانند در دنیا و آخرت سعادتمند شوند.  مردم ما همواره باید نسبت به توطئه‌های دشمنان بصیرت داشته باشند تا با تحقق این مهم توطئه‌های آنها را در هر شکل و قالبی خنثی کرده و به پیروزی  برسند.

ادامه مطلب  

الگوبرداری از سیره و منش شهدا،  

 الگوبرداری از سیره و منش شهدا، وظیفه امروز آحاد جامعه است. جامعه ایران باید راه شهدا را ادامه دهند تا بتوانند در دنیا و آخرت سعادتمند شوند.  مردم ما همواره باید نسبت به توطئه‌های دشمنان بصیرت داشته باشند تا با تحقق این مهم توطئه‌های آنها را در هر شکل و قالبی خنثی کرده و به پیروزی  برسند.

ادامه مطلب  

الگوبرداری از سیره و منش شهدا،  

 الگوبرداری از سیره و منش شهدا، وظیفه امروز آحاد جامعه است. جامعه ایران باید راه شهدا را ادامه دهند تا بتوانند در دنیا و آخرت سعادتمند شوند.  مردم ما همواره باید نسبت به توطئه‌های دشمنان بصیرت داشته باشند تا با تحقق این مهم توطئه‌های آنها را در هر شکل و قالبی خنثی کرده و به پیروزی  برسند.

ادامه مطلب  

آیا مسئولیتها به افراد صالح سپرده شده است  

بعضی از مسئولین فراموش نموده اند که در کشور ایران و  در قبل از انقلاب با بی کفایتی که  مسئولین وقت  داشتند موجب گردید که انقلاب اسلامی با خون شهدا پا به عرصه ی وجود بگذارد و مسیر کشور را به سوی اسلام ناب هدایت کند و در وصیت نامه هایی که از شهدا به جای مانده است به تبعیت از اسلام و ولایت فقیه توصیه شده است اما  متاسفانه با سپردن مسئولیت به بعضی از افراد بی درد و بی کفایت ، بعضا مسیری در خلاف حرکت طوفانی انقلاب بوجود آمده است که اگر مردم

ادامه مطلب  

شهدا  

 با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که بنیاد را افضل نهادها و شهدا را افضل انسان‌ها دانستند،  برای هر کار نیکی می‌توان کاری فراتر از آن را  متصور بود در حالی‌ که بر اساس آموزه‌های دینی شهادت بالاترین نیکی‌ها است، زیرا انسان وجود خود را علیرغم علایقی که در دنیا دارد برای رفاه و امنیت  دیگران فدا می‌کند.    اینکه انسانی که وجودش را برای آرامش و آسایش دیگران فدا کند شهید نامیده می‌شود،  در طول ۴۰ سال پیروزی انقل

ادامه مطلب  

شهدا  

 با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که بنیاد را افضل نهادها و شهدا را افضل انسان‌ها دانستند،  برای هر کار نیکی می‌توان کاری فراتر از آن را  متصور بود در حالی‌ که بر اساس آموزه‌های دینی شهادت بالاترین نیکی‌ها است، زیرا انسان وجود خود را علیرغم علایقی که در دنیا دارد برای رفاه و امنیت  دیگران فدا می‌کند.    اینکه انسانی که وجودش را برای آرامش و آسایش دیگران فدا کند شهید نامیده می‌شود،  در طول ۴۰ سال پیروزی انقل

ادامه مطلب  

شهدا  

 با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که بنیاد را افضل نهادها و شهدا را افضل انسان‌ها دانستند،  برای هر کار نیکی می‌توان کاری فراتر از آن را  متصور بود در حالی‌ که بر اساس آموزه‌های دینی شهادت بالاترین نیکی‌ها است، زیرا انسان وجود خود را علیرغم علایقی که در دنیا دارد برای رفاه و امنیت  دیگران فدا می‌کند.    اینکه انسانی که وجودش را برای آرامش و آسایش دیگران فدا کند شهید نامیده می‌شود،  در طول ۴۰ سال پیروزی انقل

ادامه مطلب  

شهدا  

 با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که بنیاد را افضل نهادها و شهدا را افضل انسان‌ها دانستند،  برای هر کار نیکی می‌توان کاری فراتر از آن را  متصور بود در حالی‌ که بر اساس آموزه‌های دینی شهادت بالاترین نیکی‌ها است، زیرا انسان وجود خود را علیرغم علایقی که در دنیا دارد برای رفاه و امنیت  دیگران فدا می‌کند.    اینکه انسانی که وجودش را برای آرامش و آسایش دیگران فدا کند شهید نامیده می‌شود،  در طول ۴۰ سال پیروزی انقل

ادامه مطلب  

حماسه هشت سال دفاع مقدس  

حماسه هشت سال دفاع مقدس بدون شک یکی از ماندگارترین دوران تاریخ پر فراز و نشیب ایران است که درس های زیادی بخصوص برای نسل جوان ایران       دارد.      فرهنگ شهدا دشمن را به وحشت می‌اندازد و به همین جهت، آنها درصدد هستند تا این فرهنگ را در جامعه کمرنگ و جوانان را با دفاع مقدس و   رشادت‌ها و ایثارگری جوانانش غریبه کند؛ اما نمی‌دانند جوانان امروز پیرو جوانان جهاد و شهادت هستند.  گر ما امروز به پست و مقام هایی رسیده ایم،

ادامه مطلب  

حماسه هشت سال دفاع مقدس  

حماسه هشت سال دفاع مقدس بدون شک یکی از ماندگارترین دوران تاریخ پر فراز و نشیب ایران است که درس های زیادی بخصوص برای نسل جوان ایران       دارد.      فرهنگ شهدا دشمن را به وحشت می‌اندازد و به همین جهت، آنها درصدد هستند تا این فرهنگ را در جامعه کمرنگ و جوانان را با دفاع مقدس و   رشادت‌ها و ایثارگری جوانانش غریبه کند؛ اما نمی‌دانند جوانان امروز پیرو جوانان جهاد و شهادت هستند.  گر ما امروز به پست و مقام هایی رسیده ایم،

ادامه مطلب  

حماسه هشت سال دفاع مقدس  

حماسه هشت سال دفاع مقدس بدون شک یکی از ماندگارترین دوران تاریخ پر فراز و نشیب ایران است که درس های زیادی بخصوص برای نسل جوان ایران       دارد.      فرهنگ شهدا دشمن را به وحشت می‌اندازد و به همین جهت، آنها درصدد هستند تا این فرهنگ را در جامعه کمرنگ و جوانان را با دفاع مقدس و   رشادت‌ها و ایثارگری جوانانش غریبه کند؛ اما نمی‌دانند جوانان امروز پیرو جوانان جهاد و شهادت هستند.  گر ما امروز به پست و مقام هایی رسیده ایم،

ادامه مطلب  

حماسه هشت سال دفاع مقدس  

حماسه هشت سال دفاع مقدس بدون شک یکی از ماندگارترین دوران تاریخ پر فراز و نشیب ایران است که درس های زیادی بخصوص برای نسل جوان ایران       دارد.      فرهنگ شهدا دشمن را به وحشت می‌اندازد و به همین جهت، آنها درصدد هستند تا این فرهنگ را در جامعه کمرنگ و جوانان را با دفاع مقدس و   رشادت‌ها و ایثارگری جوانانش غریبه کند؛ اما نمی‌دانند جوانان امروز پیرو جوانان جهاد و شهادت هستند.  گر ما امروز به پست و مقام هایی رسیده ایم،

ادامه مطلب  

اندیشه وکلام شهدا  

اندیشه و کلام شهیدان حاصل عالی ترین ارزش های انسانی و بیانگر والاترین ایده ها و آمار ما نهاست. شهیدان، به خون خفتگان گلگون کفنی هستند که هستی خویش را در راه تحقق اندیشه های امام راحل نثار نموده و با فداکاری خویش، ماندگار و استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی را تضمین نموده و اکنون در جوار رحمت الهی مأوا گزیده اند و نظاره گر چگونگی عمل ما در پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی بوده و پاسداشت ارزشهای الهی و اعتلای نظام توحیدی را مطالبه می نمایند:

ادامه مطلب  

اندیشه وکلام شهدا  

اندیشه و کلام شهیدان حاصل عالی ترین ارزش های انسانی و بیانگر والاترین ایده ها و آمار ما نهاست. شهیدان، به خون خفتگان گلگون کفنی هستند که هستی خویش را در راه تحقق اندیشه های امام راحل نثار نموده و با فداکاری خویش، ماندگار و استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی را تضمین نموده و اکنون در جوار رحمت الهی مأوا گزیده اند و نظاره گر چگونگی عمل ما در پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی بوده و پاسداشت ارزشهای الهی و اعتلای نظام توحیدی را مطالبه می نمایند:

ادامه مطلب  

آقای شهردار تهران اگر رقص برج میلاد قابل انتقاد است چرا با کف زدن تایید نموده اند  

اینجا پایتخت ایران است یا اروپا؟؟؟؟آقای شهردار تهران بهتر است در ارتباط با رقص دختران که در برج میلاد و در حضور ایشان صورت گرفته است عذرخواهی کند هرچند که باید در مقابل خون شهدا شرمنده باشد.
کشکول عناوین مذهبی ، فرهنگی وسیاسی

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت خانه سبزواری ها (مشهد)  

پاورپوينت خانه سبزواری ها (مشهد)                نوع فایل power point قابل ویرایش 63 اسلاید   قسمتی از اسلایدها این بنا توسط آقای توکلی ساخته شده است و به همین علت نام دیگر این بنا خانه آقای توکلی میباشد این بنا در دوره پهلوی ساخته شده است این بنا در چهارراه شهدا ، خیابان آزادی ودر کوچه شهید غلامعلی رازفر واقع شده است. این بنا دارای یک در اصلی است که به حیاط باز می شود وساختمان ...دریافت فایل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1