دانلود رایگان موبوگرام(5000تومنی)  

دانلود جدیدترین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام Mobogram T3.18.0-M9.8
9 شهریور۱۳۹۶/
دانلود آخرین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام 
Mobogram T3.18.0-M9.8

شرح برنامه :
اگر شما از کاربران دستگاه های اندروید باشید به احتمال فراوان نرم افزار بسیار محبوب و مشهور Telegram را
می شناسید، این نرم افزار محبوبترین مسنجر در میان کاربران ایرانی است که
با استفاده از آن می توان به صورت گروهی و یا شخصی با دوستانتان چت کنید و
یا کانال برای ارسال فایل های خود و معرفی آن به دیگر

ادامه مطلب  

دانلود رایگان موبوگرام(5000تومنی)  

دانلود جدیدترین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام Mobogram T3.18.0-M9.8
9 شهریور۱۳۹۶/
دانلود آخرین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام 
Mobogram T3.18.0-M9.8

شرح برنامه :
اگر شما از کاربران دستگاه های اندروید باشید به احتمال فراوان نرم افزار بسیار محبوب و مشهور Telegram را
می شناسید، این نرم افزار محبوبترین مسنجر در میان کاربران ایرانی است که
با استفاده از آن می توان به صورت گروهی و یا شخصی با دوستانتان چت کنید و
یا کانال برای ارسال فایل های خود و معرفی آن به دیگر

ادامه مطلب  

دانلود رایگان موبوگرام(5000تومنی)  

دانلود جدیدترین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام Mobogram T3.18.0-M9.8
9 شهریور۱۳۹۶/
دانلود آخرین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام 
Mobogram T3.18.0-M9.8

شرح برنامه :
اگر شما از کاربران دستگاه های اندروید باشید به احتمال فراوان نرم افزار بسیار محبوب و مشهور Telegram را
می شناسید، این نرم افزار محبوبترین مسنجر در میان کاربران ایرانی است که
با استفاده از آن می توان به صورت گروهی و یا شخصی با دوستانتان چت کنید و
یا کانال برای ارسال فایل های خود و معرفی آن به دیگر

ادامه مطلب  

دانلود رایگان موبوگرام(5000تومنی)  

دانلود جدیدترین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام Mobogram T3.18.0-M9.8
9 شهریور۱۳۹۶/
دانلود آخرین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام 
Mobogram T3.18.0-M9.8

شرح برنامه :
اگر شما از کاربران دستگاه های اندروید باشید به احتمال فراوان نرم افزار بسیار محبوب و مشهور Telegram را
می شناسید، این نرم افزار محبوبترین مسنجر در میان کاربران ایرانی است که
با استفاده از آن می توان به صورت گروهی و یا شخصی با دوستانتان چت کنید و
یا کانال برای ارسال فایل های خود و معرفی آن به دیگر

ادامه مطلب  

دانلود رایگان موبوگرام(5000تومنی)  

دانلود جدیدترین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام Mobogram T3.18.0-M9.8
9 شهریور۱۳۹۶/
دانلود آخرین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام 
Mobogram T3.18.0-M9.8

شرح برنامه :
اگر شما از کاربران دستگاه های اندروید باشید به احتمال فراوان نرم افزار بسیار محبوب و مشهور Telegram را
می شناسید، این نرم افزار محبوبترین مسنجر در میان کاربران ایرانی است که
با استفاده از آن می توان به صورت گروهی و یا شخصی با دوستانتان چت کنید و
یا کانال برای ارسال فایل های خود و معرفی آن به دیگر

ادامه مطلب  

دانلود رایگان موبوگرام(5000تومنی)  

دانلود جدیدترین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام Mobogram T3.18.0-M9.8
9 شهریور۱۳۹۶/
دانلود آخرین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام 
Mobogram T3.18.0-M9.8

شرح برنامه :
اگر شما از کاربران دستگاه های اندروید باشید به احتمال فراوان نرم افزار بسیار محبوب و مشهور Telegram را
می شناسید، این نرم افزار محبوبترین مسنجر در میان کاربران ایرانی است که
با استفاده از آن می توان به صورت گروهی و یا شخصی با دوستانتان چت کنید و
یا کانال برای ارسال فایل های خود و معرفی آن به دیگر

ادامه مطلب  

دانلود رایگان موبوگرام(5000تومنی)  

دانلود جدیدترین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام Mobogram T3.18.0-M9.8
9 شهریور۱۳۹۶/
دانلود آخرین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام 
Mobogram T3.18.0-M9.8

شرح برنامه :
اگر شما از کاربران دستگاه های اندروید باشید به احتمال فراوان نرم افزار بسیار محبوب و مشهور Telegram را
می شناسید، این نرم افزار محبوبترین مسنجر در میان کاربران ایرانی است که
با استفاده از آن می توان به صورت گروهی و یا شخصی با دوستانتان چت کنید و
یا کانال برای ارسال فایل های خود و معرفی آن به دیگر

ادامه مطلب  

دانلود رایگان موبوگرام(5000تومنی)  

دانلود جدیدترین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام Mobogram T3.18.0-M9.8
9 شهریور۱۳۹۶/
دانلود آخرین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام 
Mobogram T3.18.0-M9.8

شرح برنامه :
اگر شما از کاربران دستگاه های اندروید باشید به احتمال فراوان نرم افزار بسیار محبوب و مشهور Telegram را
می شناسید، این نرم افزار محبوبترین مسنجر در میان کاربران ایرانی است که
با استفاده از آن می توان به صورت گروهی و یا شخصی با دوستانتان چت کنید و
یا کانال برای ارسال فایل های خود و معرفی آن به دیگر

ادامه مطلب  

دانلود رایگان موبوگرام(5000تومنی)  

دانلود جدیدترین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام Mobogram T3.18.0-M9.8
9 شهریور۱۳۹۶/
دانلود آخرین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام 
Mobogram T3.18.0-M9.8

شرح برنامه :
اگر شما از کاربران دستگاه های اندروید باشید به احتمال فراوان نرم افزار بسیار محبوب و مشهور Telegram را
می شناسید، این نرم افزار محبوبترین مسنجر در میان کاربران ایرانی است که
با استفاده از آن می توان به صورت گروهی و یا شخصی با دوستانتان چت کنید و
یا کانال برای ارسال فایل های خود و معرفی آن به دیگر

ادامه مطلب  

دانلود رایگان موبوگرام(5000تومنی)  

دانلود جدیدترین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام Mobogram T3.18.0-M9.8
9 شهریور۱۳۹۶/
دانلود آخرین نسخه اندروید نرم افزار موبوگرام 
Mobogram T3.18.0-M9.8

شرح برنامه :
اگر شما از کاربران دستگاه های اندروید باشید به احتمال فراوان نرم افزار بسیار محبوب و مشهور Telegram را
می شناسید، این نرم افزار محبوبترین مسنجر در میان کاربران ایرانی است که
با استفاده از آن می توان به صورت گروهی و یا شخصی با دوستانتان چت کنید و
یا کانال برای ارسال فایل های خود و معرفی آن به دیگر

ادامه مطلب  

دانلود Mobogram T4.2.1-M10.1 – آخرین نسخه رایگان نرم افزار موبوگرام اندروید  

دانلود آخرین ورژن نرم افزار Mobogram (موبوگرام) با لینک مستقیم
آپدیت ۳۰ مرداد
حتما شما با نرم افزار محبوب تلگرام آشنا هستید و احتمالا شما نیز یکی از کاربران این مسنجر فوق العاده اندروید هستید، در مسنجر تلگرام شما با امکانات زیادی نسبت به دیگر مسنجر ها رو به رو هستید اما امروز در سایت اسدروید قصد معرفی نرم افزار Mobogram یا همان موبوگرام را خدمت شم دوستان عزیز داریم، در نرم افزار موبوگرام علاوه بر امکاناتی که در تلگرام دارید امکاناتی دیگر که بسیار

ادامه مطلب  

دانلود Mobogram T4.2.1-M10.1 – آخرین نسخه رایگان نرم افزار موبوگرام اندروید  

دانلود آخرین ورژن نرم افزار Mobogram (موبوگرام) با لینک مستقیم
آپدیت ۳۰ مرداد
حتما شما با نرم افزار محبوب تلگرام آشنا هستید و احتمالا شما نیز یکی از کاربران این مسنجر فوق العاده اندروید هستید، در مسنجر تلگرام شما با امکانات زیادی نسبت به دیگر مسنجر ها رو به رو هستید اما امروز در سایت اسدروید قصد معرفی نرم افزار Mobogram یا همان موبوگرام را خدمت شم دوستان عزیز داریم، در نرم افزار موبوگرام علاوه بر امکاناتی که در تلگرام دارید امکاناتی دیگر که بسیار

ادامه مطلب  

دانلود Mobogram T4.2.1-M10.1 – آخرین نسخه رایگان نرم افزار موبوگرام اندروید  

دانلود آخرین ورژن نرم افزار Mobogram (موبوگرام) با لینک مستقیم
آپدیت ۳۰ مرداد
حتما شما با نرم افزار محبوب تلگرام آشنا هستید و احتمالا شما نیز یکی از کاربران این مسنجر فوق العاده اندروید هستید، در مسنجر تلگرام شما با امکانات زیادی نسبت به دیگر مسنجر ها رو به رو هستید اما امروز در سایت اسدروید قصد معرفی نرم افزار Mobogram یا همان موبوگرام را خدمت شم دوستان عزیز داریم، در نرم افزار موبوگرام علاوه بر امکاناتی که در تلگرام دارید امکاناتی دیگر که بسیار

ادامه مطلب  

تم استقلال برای تلگرام و موبوگرام اندروید و دسکتاپ  

دانلود بهترین تم های اسقلال برای تلگرام با نصب آسان
  
فقط و فقط با کانال مستر تمز :
 
https://t.me/mrthemes
 
جهت دانلود تم تلگرام روی عکس کلیک زیر کنید(پس از ورود به کانال عبارت استقلال را جستجو کنید) :
 
 
دقت کنید که بدلیل نصب راحتتر و تنها با یک کلیک تم ها, شما عزیزان را به کانال میفرستیم - کلیک کنید

ادامه مطلب  

دانلود تم پسرانه برای تلگرام و موبوگرام  

دانلود بهترین و زیبا ترین تم های پسرانه و تم های دخترانه تلگرام اندروید با نصب آسان
  
فقط و فقط با کانال مستر تمز :
 
https://t.me/mrthemes
 
جهت دانلود تم تلگرام روی عکس کلیک زیر کنید(پس از ورود به کانال عبارت پسرانه یا بنفش را جستجو کنید) :
 
 
دقت کنید که بدلیل نصب راحتتر و تنها با یک کلیک تم ها, شما عزیزان را به کانال میفرستیم - کلیک کنید

ادامه مطلب  

دانلود تم پسرانه برای تلگرام و موبوگرام  

دانلود بهترین و زیبا ترین تم های پسرانه و تم های دخترانه تلگرام اندروید با نصب آسان
  
فقط و فقط با کانال مستر تمز :
 
https://t.me/mrthemes
 
جهت دانلود تم تلگرام روی عکس کلیک زیر کنید(پس از ورود به کانال عبارت پسرانه یا بنفش را جستجو کنید) :
 
 
دقت کنید که بدلیل نصب راحتتر و تنها با یک کلیک تم ها, شما عزیزان را به کانال میفرستیم - کلیک کنید

ادامه مطلب  

جوگیر به روایت تلگرام  

چند وقت پیش یکی از دوستام منو تو گروه دوستای مدرسه اد کرد با اینکه زیاد برام جالب نبود قبول کردم وارد که شدم عجیجم ،عجقم،بوچ موچ اونم از طرف کی ؟از طرف کسایی که واقعا تو یه کلاس هم بودیم باهم زیاد حرف نمی زدیم عکس بده !یا خدا بزار برسم بعد عکس بخواه اونم عکس چی عکس عروسی منم با نهایت احترام گفتم عکس عروسی شش سال پیش به درد شما نمیخوره خودمم که رو پروفایلم هستم از جیک و پوک هم پرسیدن خودشونو برای عروسی یکی از دوستای دیگه که یازدهم عرو

ادامه مطلب  

جوگیر به روایت تلگرام  

چند وقت پیش یکی از دوستام منو تو گروه دوستای مدرسه اد کرد با اینکه زیاد برام جالب نبود قبول کردم وارد که شدم عجیجم ،عجقم،بوچ موچ اونم از طرف کی ؟از طرف کسایی که واقعا تو یه کلاس هم بودیم باهم زیاد حرف نمی زدیم عکس بده !یا خدا بزار برسم بعد عکس بخواه اونم عکس چی عکس عروسی منم با نهایت احترام گفتم عکس عروسی شش سال پیش به درد شما نمیخوره خودمم که رو پروفایلم هستم از جیک و پوک هم پرسیدن خودشونو برای عروسی یکی از دوستای دیگه که یازدهم عرو

ادامه مطلب  

جوگیر به روایت تلگرام  

چند وقت پیش یکی از دوستام منو تو گروه دوستای مدرسه اد کرد با اینکه زیاد برام جالب نبود قبول کردم وارد که شدم عجیجم ،عجقم،بوچ موچ اونم از طرف کی ؟از طرف کسایی که واقعا تو یه کلاس هم بودیم باهم زیاد حرف نمی زدیم عکس بده !یا خدا بزار برسم بعد عکس بخواه اونم عکس چی عکس عروسی منم با نهایت احترام گفتم عکس عروسی شش سال پیش به درد شما نمیخوره خودمم که رو پروفایلم هستم از جیک و پوک هم پرسیدن خودشونو برای عروسی یکی از دوستای دیگه که یازدهم عرو

ادامه مطلب  

جوگیر به روایت تلگرام  

چند وقت پیش یکی از دوستام منو تو گروه دوستای مدرسه اد کرد با اینکه زیاد برام جالب نبود قبول کردم وارد که شدم عجیجم ،عجقم،بوچ موچ اونم از طرف کی ؟از طرف کسایی که واقعا تو یه کلاس هم بودیم باهم زیاد حرف نمی زدیم عکس بده !یا خدا بزار برسم بعد عکس بخواه اونم عکس چی عکس عروسی منم با نهایت احترام گفتم عکس عروسی شش سال پیش به درد شما نمیخوره خودمم که رو پروفایلم هستم از جیک و پوک هم پرسیدن خودشونو برای عروسی یکی از دوستای دیگه که یازدهم عرو

ادامه مطلب  

مهندسی اجتماعی ، گول ظاهر هرچیزی را نخورید  

میخوای پیام های پاک شده یا ویرایش شده رو ببینی میخوای ببینی با چه اسمی شمارت رو ذخیره کرده؟ کافیه شماره موبایل یا ای دی تلگرامش تو این تلگرام رو بزنی لینک دانلود از بازار نرم افزار ماهواره جیبی پدیده سال 1396 تمامی شبکه های ماهواره را با کیفیت بالا حتی با سرعت اینترنت کم تماشا کنید بدون نیاز به فیلترشکن بدون قطعی رایگان دانلود کنیدموبوگرام آپدیت شد اپدیت امروز تغییرات نسخه مکان یابی با ایدی شناسایی بازدید پروفایل تماس تصویری و صوتی پیدا کرد

ادامه مطلب  

مهندسی اجتماعی ، گول ظاهر هرچیزی را نخورید  

میخوای پیام های پاک شده یا ویرایش شده رو ببینی میخوای ببینی با چه اسمی شمارت رو ذخیره کرده؟ کافیه شماره موبایل یا ای دی تلگرامش تو این تلگرام رو بزنی لینک دانلود از بازار نرم افزار ماهواره جیبی پدیده سال 1396 تمامی شبکه های ماهواره را با کیفیت بالا حتی با سرعت اینترنت کم تماشا کنید بدون نیاز به فیلترشکن بدون قطعی رایگان دانلود کنیدموبوگرام آپدیت شد اپدیت امروز تغییرات نسخه مکان یابی با ایدی شناسایی بازدید پروفایل تماس تصویری و صوتی پیدا کرد

ادامه مطلب  

مهندسی اجتماعی ، مقاله گول ظاهر هرچیزی را نخورید  

میخوای پیام های پاک شده یا ویرایش شده رو ببینی میخوای ببینی با چه اسمی شمارت رو ذخیره کرده؟ کافیه شماره موبایل یا ای دی تلگرامش تو این تلگرام رو بزنی لینک دانلود از بازار نرم افزار ماهواره جیبی پدیده سال 1396 تمامی شبکه های ماهواره را با کیفیت بالا حتی با سرعت اینترنت کم تماشا کنید بدون نیاز به فیلترشکن بدون قطعی رایگان دانلود کنیدموبوگرام آپدیت شد اپدیت امروز تغییرات نسخه مکان یابی با ایدی شناسایی بازدید پروفایل تماس تصویری و صوتی پیدا کرد

ادامه مطلب  

مهندسی اجتماعی ، مقاله گول ظاهر هرچیزی را نخورید  

میخوای پیام های پاک شده یا ویرایش شده رو ببینی میخوای ببینی با چه اسمی شمارت رو ذخیره کرده؟ کافیه شماره موبایل یا ای دی تلگرامش تو این تلگرام رو بزنی لینک دانلود از بازار نرم افزار ماهواره جیبی پدیده سال 1396 تمامی شبکه های ماهواره را با کیفیت بالا حتی با سرعت اینترنت کم تماشا کنید بدون نیاز به فیلترشکن بدون قطعی رایگان دانلود کنیدموبوگرام آپدیت شد اپدیت امروز تغییرات نسخه مکان یابی با ایدی شناسایی بازدید پروفایل تماس تصویری و صوتی پیدا کرد

ادامه مطلب  

مهندسی اجتماعی ، مقاله گول ظاهر هرچیزی را نخورید  

میخوای پیام های پاک شده یا ویرایش شده رو ببینی میخوای ببینی با چه اسمی شمارت رو ذخیره کرده؟ کافیه شماره موبایل یا ای دی تلگرامش تو این تلگرام رو بزنی لینک دانلود از بازار نرم افزار ماهواره جیبی پدیده سال 1396 تمامی شبکه های ماهواره را با کیفیت بالا حتی با سرعت اینترنت کم تماشا کنید بدون نیاز به فیلترشکن بدون قطعی رایگان دانلود کنیدموبوگرام آپدیت شد اپدیت امروز تغییرات نسخه مکان یابی با ایدی شناسایی بازدید پروفایل تماس تصویری و صوتی پیدا کرد

ادامه مطلب  

مهندسی اجتماعی ، مقاله گول ظاهر هرچیزی را نخورید  

میخوای پیام های پاک شده یا ویرایش شده رو ببینی میخوای ببینی با چه اسمی شمارت رو ذخیره کرده؟ کافیه شماره موبایل یا ای دی تلگرامش تو این تلگرام رو بزنی لینک دانلود از بازار نرم افزار ماهواره جیبی پدیده سال 1396 تمامی شبکه های ماهواره را با کیفیت بالا حتی با سرعت اینترنت کم تماشا کنید بدون نیاز به فیلترشکن بدون قطعی رایگان دانلود کنیدموبوگرام آپدیت شد اپدیت امروز تغییرات نسخه مکان یابی با ایدی شناسایی بازدید پروفایل تماس تصویری و صوتی پیدا کرد

ادامه مطلب  

مهندسی اجتماعی ، مقاله گول ظاهر هرچیزی را نخورید  

میخوای پیام های پاک شده یا ویرایش شده رو ببینی میخوای ببینی با چه اسمی شمارت رو ذخیره کرده؟ کافیه شماره موبایل یا ای دی تلگرامش تو این تلگرام رو بزنی لینک دانلود از بازار نرم افزار ماهواره جیبی پدیده سال 1396 تمامی شبکه های ماهواره را با کیفیت بالا حتی با سرعت اینترنت کم تماشا کنید بدون نیاز به فیلترشکن بدون قطعی رایگان دانلود کنیدموبوگرام آپدیت شد اپدیت امروز تغییرات نسخه مکان یابی با ایدی شناسایی بازدید پروفایل تماس تصویری و صوتی پیدا کرد

ادامه مطلب  

مهندسی اجتماعی ، مقاله گول ظاهر هرچیزی را نخورید  

میخوای پیام های پاک شده یا ویرایش شده رو ببینی میخوای ببینی با چه اسمی شمارت رو ذخیره کرده؟ کافیه شماره موبایل یا ای دی تلگرامش تو این تلگرام رو بزنی لینک دانلود از بازار نرم افزار ماهواره جیبی پدیده سال 1396 تمامی شبکه های ماهواره را با کیفیت بالا حتی با سرعت اینترنت کم تماشا کنید بدون نیاز به فیلترشکن بدون قطعی رایگان دانلود کنیدموبوگرام آپدیت شد اپدیت امروز تغییرات نسخه مکان یابی با ایدی شناسایی بازدید پروفایل تماس تصویری و صوتی پیدا کرد

ادامه مطلب  

مهندسی اجتماعی ، مقاله گول ظاهر هرچیزی را نخورید  

میخوای پیام های پاک شده یا ویرایش شده رو ببینی میخوای ببینی با چه اسمی شمارت رو ذخیره کرده؟ کافیه شماره موبایل یا ای دی تلگرامش تو این تلگرام رو بزنی لینک دانلود از بازار نرم افزار ماهواره جیبی پدیده سال 1396 تمامی شبکه های ماهواره را با کیفیت بالا حتی با سرعت اینترنت کم تماشا کنید بدون نیاز به فیلترشکن بدون قطعی رایگان دانلود کنیدموبوگرام آپدیت شد اپدیت امروز تغییرات نسخه مکان یابی با ایدی شناسایی بازدید پروفایل تماس تصویری و صوتی پیدا کرد

ادامه مطلب  

کامپیوتر و اینترنت  

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk
برنامه ای که بالاترین امتیاز را در اختیار دارد و هم اکنون جز محبوب ترین نرم افزار در دنیا میباشد و رکورد دانلود را شکسته است. یکی از جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تماس های صوتی و تصویری رایگان برای تمامی سیستم های اندروید می باشد، بوسیله این نرم افزار می توانید به راحتی...
دریافت فایل

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام
تخفیف ویژه به مناسبت سال جدید قیمت از 50000 تومان به 15000 تومان کاهش یافت این تخفیف فقط تا 5 فرورد

ادامه مطلب  

کامپیوتر و اینترنت  

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk
برنامه ای که بالاترین امتیاز را در اختیار دارد و هم اکنون جز محبوب ترین نرم افزار در دنیا میباشد و رکورد دانلود را شکسته است. یکی از جدیدترین و حرفه ای ترین نرم افزارهای تماس های صوتی و تصویری رایگان برای تمامی سیستم های اندروید می باشد، بوسیله این نرم افزار می توانید به راحتی...
دریافت فایل

ربات فوق پیشرفته اینستاگرام
تخفیف ویژه به مناسبت سال جدید قیمت از 50000 تومان به 15000 تومان کاهش یافت این تخفیف فقط تا 5 فرورد

ادامه مطلب  

جلو گیری از هک تلگرام  

خود سیستم امنیتی شرکت تلگرام آنقدر قوی هستند که جای برای هک آنها نیست حتی اگر هک هم شوند . باز اطلاعات ان ها قابل خواندن توسط هرکسی نیست .(در علم کامپیوتر نا ممکن نداریم )


پس باید خودمان برای هک نشدن مواردی را رعایت کنیم

به جای نسخه های دست کاری شده تلگرام . مثل موبوگرام . تلگرام فارسی و .... . از نسخه اصلی تلگرام استفاده کنیم
صد در صد از یک آی دی استفاده کنیم . تا حد امکان آی دی شخصی باشه ماننده
@ch21ng0iz1112 چون سیستم های آی دی یاب خیلی سخت به ا

ادامه مطلب  

حالت روح خداحافظ  

حالت روح خداحافظ
تلگرام به تلگرام هاى غیر رسمى دستور داده که "حالت روح" رو از نرم افزارهاى خودشون حذف کنند در غیر این صورت طى 10 روز ارتباطشون با سرورهاى تلگرام رو قطع میکنه!
متن اطلاعیه تلگرام به تلگرام های غیر رسمی


ترجمه تصویر زیر به این صورت است ؛
  از تمام برنامه نویسانی که تلگرام های غیر رسمی برای زبان های مختلف و امکانات مختلف ایجاد کرده اند تشکر کرد.
با این حال که تلگرام روز به روز بزرگ تر شده و گسترش یافته است لازم است تا قوانین تغییر ک

ادامه مطلب  

عنوانم نمیاد  

سلامممممم.  گفتم این چند روزه تند و تند پست بذارم وبلاگم از حالت روح در بیاد. گفتم حالت روح یاد موبوگرام افتادم.دیشب یه چایی نبات خوردم حالا مگه دیگه خوابم می برد. تا ساعت سه و چهار صبح بیدار بودم. و بعدش ب خواب عمیقی فرو رفتم  گوشیمم هرچی واسه نماز زنگ زده بود بیدار نشده بودم. صبح ساعت ده با صدای زنگ خونه از جا پریدم ولی نمیدونم کی بود چون محل ندادم. یکم توی جام قلت زدم دیدم دیگه خوابم نمیبره ولی خیلی کسل بودم. ساعت ده و نیم بود که همسری از ک

ادامه مطلب  

عنوانم نمیاد  

سلامممممم.  گفتم این چند روزه تند و تند پست بذارم وبلاگم از حالت روح در بیاد. گفتم حالت روح یاد موبوگرام افتادم.دیشب یه چایی نبات خوردم حالا مگه دیگه خوابم می برد. تا ساعت سه و چهار صبح بیدار بودم. و بعدش ب خواب عمیقی فرو رفتم  گوشیمم هرچی واسه نماز زنگ زده بود بیدار نشده بودم. صبح ساعت ده با صدای زنگ خونه از جا پریدم ولی نمیدونم کی بود چون محل ندادم. یکم توی جام قلت زدم دیدم دیگه خوابم نمیبره ولی خیلی کسل بودم. ساعت ده و نیم بود که همسری از ک

ادامه مطلب  

عنوانم نمیاد  

سلامممممم.  گفتم این چند روزه تند و تند پست بذارم وبلاگم از حالت روح در بیاد. گفتم حالت روح یاد موبوگرام افتادم.دیشب یه چایی نبات خوردم حالا مگه دیگه خوابم می برد. تا ساعت سه و چهار صبح بیدار بودم. و بعدش ب خواب عمیقی فرو رفتم  گوشیمم هرچی واسه نماز زنگ زده بود بیدار نشده بودم. صبح ساعت ده با صدای زنگ خونه از جا پریدم ولی نمیدونم کی بود چون محل ندادم. یکم توی جام قلت زدم دیدم دیگه خوابم نمیبره ولی خیلی کسل بودم. ساعت ده و نیم بود که همسری از ک

ادامه مطلب  

عنوانم نمیاد  

سلامممممم.  گفتم این چند روزه تند و تند پست بذارم وبلاگم از حالت روح در بیاد. گفتم حالت روح یاد موبوگرام افتادم.دیشب یه چایی نبات خوردم حالا مگه دیگه خوابم می برد. تا ساعت سه و چهار صبح بیدار بودم. و بعدش ب خواب عمیقی فرو رفتم  گوشیمم هرچی واسه نماز زنگ زده بود بیدار نشده بودم. صبح ساعت ده با صدای زنگ خونه از جا پریدم ولی نمیدونم کی بود چون محل ندادم. یکم توی جام قلت زدم دیدم دیگه خوابم نمیبره ولی خیلی کسل بودم. ساعت ده و نیم بود که همسری از ک

ادامه مطلب  

آبیاری کوزه ای قدیمی ولی کاربردی  

آبیاری کوزه ای روشی قدیمی که جدیدا در شهر یزد با خلاقیت جوان یزدی احیا شده و جالب اینکه نتیجه بسیار خوبی هم داده است آب به وسیله لوله به کوزه  که درون خاک  و کنار ریشه گیاه دفن شده میرود و کوزه به مرور آب را در اختیار گیاه قرار میدهد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آبیاری کوزه ای قدیمی ولی کاربردی  

آبیاری کوزه ای روشی قدیمی که جدیدا در شهر یزد با خلاقیت جوان یزدی احیا شده و جالب اینکه نتیجه بسیار خوبی هم داده است آب به وسیله لوله به کوزه  که درون خاک  و کنار ریشه گیاه دفن شده میرود و کوزه به مرور آب را در اختیار گیاه قرار میدهد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آبیاری کوزه ای قدیمی ولی کاربردی  

آبیاری کوزه ای روشی قدیمی که جدیدا در شهر یزد با خلاقیت جوان یزدی احیا شده و جالب اینکه نتیجه بسیار خوبی هم داده است آب به وسیله لوله به کوزه  که درون خاک  و کنار ریشه گیاه دفن شده میرود و کوزه به مرور آب را در اختیار گیاه قرار میدهد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آبیاری کوزه ای قدیمی ولی کاربردی  

آبیاری کوزه ای روشی قدیمی که جدیدا در شهر یزد با خلاقیت جوان یزدی احیا شده و جالب اینکه نتیجه بسیار خوبی هم داده است آب به وسیله لوله به کوزه  که درون خاک  و کنار ریشه گیاه دفن شده میرود و کوزه به مرور آب را در اختیار گیاه قرار میدهد [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاسخ به شبهه وهابی :عصمت امیر مومنان علی علیه السلام قسمت دوم  

شبهه دیگر وهابیون::::::::::::
و در ادامه مواردی که حضرت علی خودشان اعلام میکنند که معصوم نیست را بررسی میکنیم . 

وَ قَالَ ( علیه السلام ) : وَ مَدَحَهُ قَوْمٌ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَعْلَمُ بِی مِنْ نَفْسِی وَ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِی مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَیْراً مِمَّا یَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لَنَا مَا لَا یَعْلَمُونَ.
ترجمه:
«و درود خدا بر او (آنگاه که گروهی او را ستایش کردند) فرمود: بار خدایا تو مرا از خودم بهتر م

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1