دانلود انیمیشن انتقام جویان قدرت بنتون دوبله فارسی  

 
 
 
 
 
 
 
 
نام اثر: انتقام جویان قدرت بنتون فصل سوم – قسمت اول
کیفیت: HD 720 –
مخاطب: کودک و نوجوان
محصول: کشور آمریکا
کارگردان: تام یاسومی
زبان: فارسی (دوبله)
مدت زمان: ۹۸ دقیقه
سال تولید: ۲۰۱۳ میلادی آمریکا
خلاصه داستان: تمام قهرمانان برای مبارزه با دشمنان کره زمین آماده شده اند ولی…لینک دانلود:
دانلود انیمیشن انتقام جویان قدرت بنتون با لینک مستقیم دانلود انیمیشن انتقام جویان قدرت بنتون با لینک مستقیم – سرور

ادامه مطلب  

به گونه ای فکر و عمل کنیم تا که حسرت نخوریم...  

تا که حسرت نخوریم... حکایت مرد زاهد را دوباره بخوانید! فرصت ها را نسوزانیم تا دوباره نگوییم کاش و حسرت و حیرت... عصر ایران؛ سروش بامداد- 
این حکایت را احتمالا شنیده اید که مرد عابد و زاهدی دور از قیل و قال
دنیا اما با زنی بد خلق و زشت رو روزگار می گذراند. با این حال هیچ شِکوه
نمی کرد و تمام طعنه ها و زخم زبان ها را تاب می آورد و هیچ گاه زشت رویی
یا زشت خویی زن را به روی او نمی آورد.زمان و زمانه می گذشت تا
روزی فرشته ای بر او ظاهر شد و گفت: ای

ادامه مطلب  

 

سلام دوستانشاید یه مدت ننویسمولی بهتون سرمیزنم و شایدم کامنت گذاشتم، شایدم نذاشتمبه حرفاتون و دعاهاتون ولی مثل همیشه نیاز دارممگرمیشود خدا ما را بنده خود نداند و فراموش کند؟ پس چرا اینقد شکست و به تبعش اینقدر حسرت از زندگی و حسادت را توی قلب منی که تنها۲/۵ ساله اینقد سنگدل شدم بذاره.. خدا نگهدار تا ....‌

ادامه مطلب  

قسم به لحظه دیدار ..  

و من چ سخت میخواهمت و چ سخت تر در انتظار حصار اغوشت به  بی تابی زنانگیم وعده دیدار میدم  به آن لحظه که مثل موج در اندامم بپیچی و حسرت سالها دردمندی رو از تن خسته و آزرده م دور کنی .ضیافتهای شبانه من تو و آه ازین همه شعله های برافروخته و نوشیدن لب های داغ تو ک به شیرینی طعم ی قهوه تلخ در کنار پنجره ای ک منو به تو پیوند خواهد داد در فصل پاییز ، فصل بوسه برگ به زمین ، فصل عاشقانه های من و تو ، دلتنگی و امید و صبر و شکیبایی و رویا و...

ادامه مطلب  

قسم به لحظه دیدار ..  

و من چ سخت میخواهمت و چ سخت تر در انتظار حصار اغوشت به  بی تابی زنانگیم وعده دیدار میدم  به آن لحظه که مثل موج در اندامم بپیچی و حسرت سالها دردمندی رو از تن خسته و آزرده م دور کنی .ضیافتهای شبانه من تو و آه ازین همه شعله های برافروخته و نوشیدن لب های داغ تو ک به شیرینی طعم ی قهوه تلخ در کنار پنجره ای ک منو به تو پیوند خواهد داد در فصل پاییز ، فصل بوسه برگ به زمین ، فصل عاشقانه های من و تو ، دلتنگی و امید و صبر و شکیبایی و رویا و...

ادامه مطلب  

قسم به لحظه دیدار ..  

و من چ سخت میخواهمت و چ سخت تر در انتظار حصار اغوشت به  بی تابی زنانگیم وعده دیدار میدم  به آن لحظه که مثل موج در اندامم بپیچی و حسرت سالها دردمندی رو از تن خسته و آزرده م دور کنی .ضیافتهای شبانه من تو و آه ازین همه شعله های برافروخته و نوشیدن لب های داغ تو ک به شیرینی طعم ی قهوه تلخ در کنار پنجره ای ک منو به تو پیوند خواهد داد در فصل پاییز ، فصل بوسه برگ به زمین ، فصل عاشقانه های من و تو ، دلتنگی و امید و صبر و شکیبایی و رویا و...

ادامه مطلب  

در رویای هم آغوشی با عدم تو  

زبانم را بریده امدهانم را دوخته امبدنم را فروخته ام..زبان لال را باید بریددهان لال را باید دوختتن مزاحم را باید فروخت..میخواهم فقط موجی شوم از عدمو سواحل وجودت را در هم بشکنمکه دیگر هیچ باشیدستان هیچت را بگیرم و با او به گردش برومبا هیچت هم آغوشی کنم..هیچت را دوست دارمو از وجودت بیزارمبراستی چه کسی وجودت را آفرید؟..این بار , موجی می شوم از خشمخدایت را در هم می شکنمبا طوفان هیچم عرشش را ویران میکنمو انتقام وجودت را میگیرمدستان هیچت را به من بده

ادامه مطلب  

در رویای هم آغوشی با عدم تو  

زبانم را بریده امدهانم را دوخته امبدنم را فروخته ام..زبان لال را باید بریددهان لال را باید دوختتن مزاحم را باید فروخت..میخواهم فقط موجی شوم از عدمو سواحل وجودت را در هم بشکنمکه دیگر هیچ باشیدستان هیچت را بگیرم و با او به گردش برومبا هیچت هم آغوشی کنم..هیچت را دوست دارمو از وجودت بیزارمبراستی چه کسی وجودت را آفرید؟..این بار , موجی می شوم از خشمخدایت را در هم می شکنمبا طوفان هیچم عرشش را ویران میکنمو انتقام وجودت را میگیرمدستان هیچت را به من بده

ادامه مطلب  

در رویای هم آغوشی با عدم تو  

زبانم را بریده امدهانم را دوخته امبدنم را فروخته ام..زبان لال را باید بریددهان لال را باید دوختتن مزاحم را باید فروخت..میخواهم فقط موجی شوم از عدمو سواحل وجودت را در هم بشکنمکه دیگر هیچ باشیدستان هیچت را بگیرم و با او به گردش برومبا هیچت هم آغوشی کنم..هیچت را دوست دارمو از وجودت بیزارمبراستی چه کسی وجودت را آفرید؟..این بار , موجی می شوم از خشمخدایت را در هم می شکنمبا طوفان هیچم عرشش را ویران میکنمو انتقام وجودت را میگیرمدستان هیچت را به من بده

ادامه مطلب  

در رویای هم آغوشی با عدم تو  

زبانم را بریده امدهانم را دوخته امبدنم را فروخته ام..زبان لال را باید بریددهان لال را باید دوختتن مزاحم را باید فروخت..میخواهم فقط موجی شوم از عدمو سواحل وجودت را در هم بشکنمکه دیگر هیچ باشیدستان هیچت را بگیرم و با او به گردش برومبا هیچت هم آغوشی کنم..هیچت را دوست دارمو از وجودت بیزارمبراستی چه کسی وجودت را آفرید؟..این بار , موجی می شوم از خشمخدایت را در هم می شکنمبا طوفان هیچم عرشش را ویران میکنمو انتقام وجودت را میگیرمدستان هیچت را به من بده

ادامه مطلب  

در رویای هم آغوشی با عدم تو  

زبانم را بریده امدهانم را دوخته امبدنم را فروخته ام..زبان لال را باید بریددهان لال را باید دوختتن مزاحم را باید فروخت..میخواهم فقط موجی شوم از عدمو سواحل وجودت را در هم بشکنمکه دیگر هیچ باشیدستان هیچت را بگیرم و با او به گردش برومبا هیچت هم آغوشی کنم..هیچت را دوست دارمو از وجودت بیزارمبراستی چه کسی وجودت را آفرید؟..این بار , موجی می شوم از خشمخدایت را در هم می شکنمبا طوفان هیچم عرشش را ویران میکنمو انتقام وجودت را میگیرمدستان هیچت را به من بده

ادامه مطلب  

در رویای هم آغوشی با عدم تو  

زبانم را بریده امدهانم را دوخته امبدنم را فروخته ام..زبان لال را باید بریددهان لال را باید دوختتن مزاحم را باید فروخت..میخواهم فقط موجی شوم از عدمو سواحل وجودت را در هم بشکنمکه دیگر هیچ باشیدستان هیچت را بگیرم و با او به گردش برومبا هیچت هم آغوشی کنم..هیچت را دوست دارمو از وجودت بیزارمبراستی چه کسی وجودت را آفرید؟..این بار , موجی می شوم از خشمخدایت را در هم می شکنمبا طوفان هیچم عرشش را ویران میکنمو انتقام وجودت را میگیرمدستان هیچت را به من بده

ادامه مطلب  

در رویای هم آغوشی با عدم تو  

زبانم را بریده امدهانم را دوخته امبدنم را فروخته ام..زبان لال را باید بریددهان لال را باید دوختتن مزاحم را باید فروخت..میخواهم فقط موجی شوم از عدمو سواحل وجودت را در هم بشکنمکه دیگر هیچ باشیدستان هیچت را بگیرم و با او به گردش برومبا هیچت هم آغوشی کنم..هیچت را دوست دارمو از وجودت بیزارمبراستی چه کسی وجودت را آفرید؟..این بار , موجی می شوم از خشمخدایت را در هم می شکنمبا طوفان هیچم عرشش را ویران میکنمو انتقام وجودت را میگیرمدستان هیچت را به من بده

ادامه مطلب  

در رویای هم آغوشی با عدم تو  

زبانم را بریده امدهانم را دوخته امبدنم را فروخته ام..زبان لال را باید بریددهان لال را باید دوختتن مزاحم را باید فروخت..میخواهم فقط موجی شوم از عدمو سواحل وجودت را در هم بشکنمکه دیگر هیچ باشیدستان هیچت را بگیرم و با او به گردش برومبا هیچت هم آغوشی کنم..هیچت را دوست دارمو از وجودت بیزارمبراستی چه کسی وجودت را آفرید؟..این بار , موجی می شوم از خشمخدایت را در هم می شکنمبا طوفان هیچم عرشش را ویران میکنمو انتقام وجودت را میگیرمدستان هیچت را به من بده

ادامه مطلب  

عید  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –عمری با حسرت و انده زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگرانباید اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم.لحظات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید،… رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزنروزهایت رنگارنگ ارزویم جهانی بدون جنگ است . عید برتما م مردم دنیا مبارک وامیدوارم  روزی فرا رسد که هیچ کودکی اواره نباشد  وهیچ فقیری در دنیا پیدا نشود

ادامه مطلب  

آتش انتقام چلسی، میدلزبرو را راهی چمپیونشیپ کرد (کارتون)  

شکست برابر چلسی برای میدلزبرو بدین معنی بود که پس از 29 سال، تاریخ وارونه تکرار شد. دوشنبه شب بود که چلسی در استمفوردبریج با 3 گل از سد میدلزبرو گذشت و ضمن نزدیک شدن به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر، حکم سقوط میدلزبرو به دسته پایین تر را هم امضا کرد.  29 سال پس از سقوط چلسی به دسته دوم به وسیله میدلزبرو، چنین اثری می تواند تأمل بر انگیز باشد.منبع:طرفداری

ادامه مطلب  

آتش انتقام چلسی، میدلزبرو را راهی چمپیونشیپ کرد (کارتون)  

شکست برابر چلسی برای میدلزبرو بدین معنی بود که پس از 29 سال، تاریخ وارونه تکرار شد. دوشنبه شب بود که چلسی در استمفوردبریج با 3 گل از سد میدلزبرو گذشت و ضمن نزدیک شدن به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر، حکم سقوط میدلزبرو به دسته پایین تر را هم امضا کرد.  29 سال پس از سقوط چلسی به دسته دوم به وسیله میدلزبرو، چنین اثری می تواند تأمل بر انگیز باشد.منبع:طرفداری

ادامه مطلب  

آتش انتقام چلسی، میدلزبرو را راهی چمپیونشیپ کرد (کارتون)  

شکست برابر چلسی برای میدلزبرو بدین معنی بود که پس از 29 سال، تاریخ وارونه تکرار شد. دوشنبه شب بود که چلسی در استمفوردبریج با 3 گل از سد میدلزبرو گذشت و ضمن نزدیک شدن به کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر، حکم سقوط میدلزبرو به دسته پایین تر را هم امضا کرد.  29 سال پس از سقوط چلسی به دسته دوم به وسیله میدلزبرو، چنین اثری می تواند تأمل بر انگیز باشد.منبع:طرفداری

ادامه مطلب  

اینم من  

مینویسم بعد 100 و اندی سالحالم خوبه قلبم آرومه و همه رو میبخشم. تو یه قسمت از یه سریال گفته بود انتقام نگیر.منم نمیگیرم فقط زندگی میکنم رو تختم.تو اتاقم.تو سکوت.رها میکنم .میبخشم که برن.که دیگه کسی که اذیتم کرده رو نبینم.سیامک و خیلی پرسیدین.خوبه.میبرمش دکتر.داخل پرانتزهزینه هاشو خودش میده و من همراهشم فقط .میگه باز میخوام برم خارج .چیزی نمیگم. چیزی ندارم بگم.نه ناراحت میشم نه خوشحال.حالم خوبه.فقط برام دعا کنید بهم برای تدریس زیاد کلاس بدن .فق

ادامه مطلب  

گل های زیبای بهاری  

اگه الان دارید به این فکر می کنید که این تصاویر، عکسای منن در اشتباه هستید، اینا گل های زیبایی اند که دیروز تو مسیرم بودن مسیر سبز ارتفاعات بین توچال به سمت درکه، گل برگ های گلِ عکس اولی خیلی باحاله شبیه قلبِ، گل های عکس دوم و سوم هم رنگِ قشنگی دارن. این گل ها وحشی و خود رو هستند و در اواخر تابستون جای خودشون رو به گل حسرت میدهند.

ادامه مطلب  

گناه با تو  

چه خوبست گاهی به #گناه آلودندست یار را بی توجه به ادیان، #بوسیدنعطر گل را به کناری پرت کردنتن #یار را تا به سحر بوئیدنشانه بر زلف بلند یار کشیدناو را دلی سیر، برانداز کردنبا او همه #رقص و فقط می خوردنکام ز سیگار و دود ز لبانش، باز گرفتنلخت و برهنه و عریانش، با لب، کردنبا زبان همه اندام یار را بسی مالش دادنز شب تا به سحر فقط او را عاشقانه گفتنبا هر کلام از عشق ، یواشی تنش را دیدنهمه سر تا به پا فقط یک #شب حتی، شور شدنتا به ته گناه و شهوت رفتن و شیطا

ادامه مطلب  

گناه با تو  

چه خوبست گاهی به #گناه آلودندست یار را بی توجه به ادیان، #بوسیدنعطر گل را به کناری پرت کردنتن #یار را تا به سحر بوئیدنشانه بر زلف بلند یار کشیدناو را دلی سیر، برانداز کردنبا او همه #رقص و فقط می خوردنکام ز سیگار و دود ز لبانش، باز گرفتنلخت و برهنه و عریانش، با لب، کردنبا زبان همه اندام یار را بسی مالش دادنز شب تا به سحر فقط او را عاشقانه گفتنبا هر کلام از عشق ، یواشی تنش را دیدنهمه سر تا به پا فقط یک #شب حتی، شور شدنتا به ته گناه و شهوت رفتن و شیطا

ادامه مطلب  

گناه با تو  

چه خوبست گاهی به #گناه آلودندست یار را بی توجه به ادیان، #بوسیدنعطر گل را به کناری پرت کردنتن #یار را تا به سحر بوئیدنشانه بر زلف بلند یار کشیدناو را دلی سیر، برانداز کردنبا او همه #رقص و فقط می خوردنکام ز سیگار و دود ز لبانش، باز گرفتنلخت و برهنه و عریانش، با لب، کردنبا زبان همه اندام یار را بسی مالش دادنز شب تا به سحر فقط او را عاشقانه گفتنبا هر کلام از عشق ، یواشی تنش را دیدنهمه سر تا به پا فقط یک #شب حتی، شور شدنتا به ته گناه و شهوت رفتن و شیطا

ادامه مطلب  

ماشین زمان  

بچگیمون  خیلی  خوب  بود  غصه  نداشتیم   اصلا  نمیدونستیم  غصه   چی  بود ...دلتنگی  نداشتیم   غصه ی  آینده  رو  نمیخوردیم  خیلی دوران  خوبی  بود یادش  بخیر  به  گذشته  که فکر میکنم  فقط حسرت میخورم  چقد  اون  موقع ها  خوش  بودیم  کاش برگردیم به   گذشته  من عاشق تاریخم  و  عاشق کتاب و فیلم  های تاریخی زمان  محمد رضا شاه خیلیم برام  جالب  بود  سبک 

ادامه مطلب  

ماشین زمان  

بچگیمون  خیلی  خوب  بود  غصه  نداشتیم   اصلا  نمیدونستیم  غصه   چی  بود ...دلتنگی  نداشتیم   غصه ی  آینده  رو  نمیخوردیم  خیلی دوران  خوبی  بود یادش  بخیر  به  گذشته  که فکر میکنم  فقط حسرت میخورم  چقد  اون  موقع ها  خوش  بودیم  کاش برگردیم به   گذشته  من عاشق تاریخم  و  عاشق کتاب و فیلم  های تاریخی زمان  محمد رضا شاه خیلیم برام  جالب  بود  سبک 

ادامه مطلب  

یلدا بی حوصله است  

تمام چهل کوکب روشن است  شمع می سوزد و من می سازم . وقتی گفتی شب چله را خانه ات بیایم هیچ فکر نکردم  امسال چله نشین تو هستم  . به خانه ات می روم . تو را می گردم .  بساط آجیل را گم کرده ام . اناری به خانه نیست  . سفره رنگین پیدا نمی کنم  .  یلدا بی حوصله است . و این زمستان قرار بارش ندارد  .  نگران نباش مادر، من در خانه ات هستم و بوسه بر سجاده سوغات کربلایت، نفسم را متبرک می کند،  هوای تو مرا می برد به باد.  واژه کوچک می شود  در ب

ادامه مطلب  

" عنوان چی بذارم؟ مثلا تفاوت های مسخره ی من با دیگران؟!  

زندگی هاتون رومی بینم،
خودتون رو می بینم و با خودم می گم چرا هیچ کدومتون شبیه من نیستین؟! چرا بین
شماها حتی یه نفر پیدا نمی شه که مثل من باشه؟! چرا از بین شماها حتی یه دوست
ندارم؟!
و حسرت می خورم به شباهت
هاتون به همدیگه! به این که همه شبیه همدیگه این، به این که حرف هم رو می فهمین و
احساس هم رو درک می کنید! و اون وقت از تفاوت های خودم با شما بیزار می شم!
متفاوت بودن سخته! مثل این
می مونه که فقط بشینی موفقیت های بقیه رو تماشا کنی و خودت فقط درجا بزنی،

ادامه مطلب  

" عنوان چی بذارم؟ مثلا تفاوت های مسخره ی من با دیگران؟!  

زندگی هاتون رومی بینم،
خودتون رو می بینم و با خودم می گم چرا هیچ کدومتون شبیه من نیستین؟! چرا بین
شماها حتی یه نفر پیدا نمی شه که مثل من باشه؟! چرا از بین شماها حتی یه دوست
ندارم؟!
و حسرت می خورم به شباهت
هاتون به همدیگه! به این که همه شبیه همدیگه این، به این که حرف هم رو می فهمین و
احساس هم رو درک می کنید! و اون وقت از تفاوت های خودم با شما بیزار می شم!
متفاوت بودن سخته! مثل این
می مونه که فقط بشینی موفقیت های بقیه رو تماشا کنی و خودت فقط درجا بزنی،

ادامه مطلب  

" عنوان چی بذارم؟ مثلا تفاوت های مسخره ی من با دیگران؟!  

زندگی هاتون رومی بینم،
خودتون رو می بینم و با خودم می گم چرا هیچ کدومتون شبیه من نیستین؟! چرا بین
شماها حتی یه نفر پیدا نمی شه که مثل من باشه؟! چرا از بین شماها حتی یه دوست
ندارم؟!
و حسرت می خورم به شباهت
هاتون به همدیگه! به این که همه شبیه همدیگه این، به این که حرف هم رو می فهمین و
احساس هم رو درک می کنید! و اون وقت از تفاوت های خودم با شما بیزار می شم!
متفاوت بودن سخته! مثل این
می مونه که فقط بشینی موفقیت های بقیه رو تماشا کنی و خودت فقط درجا بزنی،

ادامه مطلب  

" عنوان چی بذارم؟ مثلا تفاوت های مسخره ی من با دیگران؟!  

زندگی هاتون رومی بینم،
خودتون رو می بینم و با خودم می گم چرا هیچ کدومتون شبیه من نیستین؟! چرا بین
شماها حتی یه نفر پیدا نمی شه که مثل من باشه؟! چرا از بین شماها حتی یه دوست
ندارم؟!
و حسرت می خورم به شباهت
هاتون به همدیگه! به این که همه شبیه همدیگه این، به این که حرف هم رو می فهمین و
احساس هم رو درک می کنید! و اون وقت از تفاوت های خودم با شما بیزار می شم!
متفاوت بودن سخته! مثل این
می مونه که فقط بشینی موفقیت های بقیه رو تماشا کنی و خودت فقط درجا بزنی،

ادامه مطلب  

" عنوان چی بذارم؟ مثلا تفاوت های مسخره ی من با دیگران؟!  

زندگی هاتون رومی بینم،
خودتون رو می بینم و با خودم می گم چرا هیچ کدومتون شبیه من نیستین؟! چرا بین
شماها حتی یه نفر پیدا نمی شه که مثل من باشه؟! چرا از بین شماها حتی یه دوست
ندارم؟!
و حسرت می خورم به شباهت
هاتون به همدیگه! به این که همه شبیه همدیگه این، به این که حرف هم رو می فهمین و
احساس هم رو درک می کنید! و اون وقت از تفاوت های خودم با شما بیزار می شم!
متفاوت بودن سخته! مثل این
می مونه که فقط بشینی موفقیت های بقیه رو تماشا کنی و خودت فقط درجا بزنی،

ادامه مطلب  

" عنوان چی بذارم؟ مثلا تفاوت های مسخره ی من با دیگران؟!  

زندگی هاتون رومی بینم،
خودتون رو می بینم و با خودم می گم چرا هیچ کدومتون شبیه من نیستین؟! چرا بین
شماها حتی یه نفر پیدا نمی شه که مثل من باشه؟! چرا از بین شماها حتی یه دوست
ندارم؟!
و حسرت می خورم به شباهت
هاتون به همدیگه! به این که همه شبیه همدیگه این، به این که حرف هم رو می فهمین و
احساس هم رو درک می کنید! و اون وقت از تفاوت های خودم با شما بیزار می شم!
متفاوت بودن سخته! مثل این
می مونه که فقط بشینی موفقیت های بقیه رو تماشا کنی و خودت فقط درجا بزنی،

ادامه مطلب  

" عنوان چی بذارم؟ مثلا تفاوت های مسخره ی من با دیگران؟!  

زندگی هاتون رومی بینم،
خودتون رو می بینم و با خودم می گم چرا هیچ کدومتون شبیه من نیستین؟! چرا بین
شماها حتی یه نفر پیدا نمی شه که مثل من باشه؟! چرا از بین شماها حتی یه دوست
ندارم؟!
و حسرت می خورم به شباهت
هاتون به همدیگه! به این که همه شبیه همدیگه این، به این که حرف هم رو می فهمین و
احساس هم رو درک می کنید! و اون وقت از تفاوت های خودم با شما بیزار می شم!
متفاوت بودن سخته! مثل این
می مونه که فقط بشینی موفقیت های بقیه رو تماشا کنی و خودت فقط درجا بزنی،

ادامه مطلب  

اپل در آمریکا ممنوع می شود؟  

چالش جدی برای اپل، شکایت کوالکوم از این شرکت است.

مهر/

به نقل از تک تایمز، درگیری بین این
دو شرکت اولین بار در ماه ژانویه آغاز شد و اپل کوالکوم را به علت دریافت
هزینه های سرسام آور برای صدور مجوز استفاده از فناوری خاص ارتباطات همراه
تحت پیگرد قضایی قرار داد. اما شرکت کوالکوم هم در ماه آوریل دست به انتقام
گیری زد و شکایت متقابلی بر علیه اپل تقدیم دادگاه کرد. بر این اساس شکایت
اپل ب

ادامه مطلب  

اپل در آمریکا ممنوع می شود؟  

چالش جدی برای اپل، شکایت کوالکوم از این شرکت است.

مهر/

به نقل از تک تایمز، درگیری بین این
دو شرکت اولین بار در ماه ژانویه آغاز شد و اپل کوالکوم را به علت دریافت
هزینه های سرسام آور برای صدور مجوز استفاده از فناوری خاص ارتباطات همراه
تحت پیگرد قضایی قرار داد. اما شرکت کوالکوم هم در ماه آوریل دست به انتقام
گیری زد و شکایت متقابلی بر علیه اپل تقدیم دادگاه کرد. بر این اساس شکایت
اپل ب

ادامه مطلب  

ادراکات اخروی  

با توجه به آیات و روایات و همچنین نظر اهل معنا، انسان دارای ابعاد وجودی مختلف است که با هر بعد ادراکات خاص خود را دارد. ابعاد یا قوای انسان به حسب کلی عبارتند از جسم مادی، قوه خیال، عقل یا روح و قلب. شرح اینها را اجمالاً در  برخی از پستهای قبلی آورده ام. نکته در اینجا این است که پس از مرگ انسان چه ادراکی از خود و عالم پیرامون خود دارد. عرفا معتقدند که انسان در هر عالم یک ظاهر و یک باطن دارد. مثلاً در این جهان ما یک جسم فیزیکی مادی داریم که ظاهر م

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1