خطر بلعیده شدن توسط اژدهای کوچک  

شگفت انگیز نیستن؟بچه های این دوره زمونه رو میگم ،سیر وقایع زیر رو دنبال کنید :در گردهمایی فامیلی عیدانه:مثلا من:آقای همسر ،صبح چی خوردی؟ آقای همسر:نون و حلوا(مانی ،جیگیمیل سه ساله در حال گوش دادن میباشد)چند دقیقه بعد ،در حال نجات دادن زوج شکلات باقی مانده در ظرف از دست مانی ،به عنوان باقیات صالحات برای آقای همسر(شایان ذکر است که مابقی را خود جناب مانی خان ،اژدهای شکلات خور سه ساله ،قلع و قمع کردند)مانی با چشمان جست و جوگر و حق طلبانه دوتا ش

ادامه مطلب  

ضایع نشیم  

راست می گن خدا آدمو ضایع نکنه. دفعه قبل تولد همسر مادرش اینجا بود. منم کیک سفارش دادم. فردای تولد گفتم فلانی بیاد، (دخترش) یا براش کیک بفرستم، گفت نه دیگه، مونده س! منم هیچی نگفتم. حتی یه بار همسر آورد بخوریم باز گفت انگار. دیروز یه تیکه از کیک سالگرد ازدواج مونده بود. صبح همسر خواست بخوره گفت بزارم برای مامان. گفتم نه. می گه مونده س، نمی خوره. ماجرا رو هم گفتم. همسر باز یه تیکه نگه داشت. دیشب بعد شام با ترس و لرز کیک رو آوردم، نه تنها خورد، حتی گ

ادامه مطلب  

ضایع نشیم  

راست می گن خدا آدمو ضایع نکنه. دفعه قبل تولد همسر مادرش اینجا بود. منم کیک سفارش دادم. فردای تولد گفتم فلانی بیاد، (دخترش) یا براش کیک بفرستم، گفت نه دیگه، مونده س! منم هیچی نگفتم. حتی یه بار همسر آورد بخوریم باز گفت انگار. دیروز یه تیکه از کیک سالگرد ازدواج مونده بود. صبح همسر خواست بخوره گفت بزارم برای مامان. گفتم نه. می گه مونده س، نمی خوره. ماجرا رو هم گفتم. همسر باز یه تیکه نگه داشت. دیشب بعد شام با ترس و لرز کیک رو آوردم، نه تنها خورد، حتی گ

ادامه مطلب  

ضایع نشیم  

راست می گن خدا آدمو ضایع نکنه. دفعه قبل تولد همسر مادرش اینجا بود. منم کیک سفارش دادم. فردای تولد گفتم فلانی بیاد، (دخترش) یا براش کیک بفرستم، گفت نه دیگه، مونده س! منم هیچی نگفتم. حتی یه بار همسر آورد بخوریم باز گفت انگار. دیروز یه تیکه از کیک سالگرد ازدواج مونده بود. صبح همسر خواست بخوره گفت بزارم برای مامان. گفتم نه. می گه مونده س، نمی خوره. ماجرا رو هم گفتم. همسر باز یه تیکه نگه داشت. دیشب بعد شام با ترس و لرز کیک رو آوردم، نه تنها خورد، حتی گ

ادامه مطلب  

این روزا  

می خواستم آخر هفته خاله و مادربزرگم که میان تهران، مهمونی عیدم رو بگیرم. اگه همسر بره شمال نمیشه....به بابای همسر زنگ زدم و حال مامانش رو پرسیدم، گفت، خوبه، مشکلی نیست، گفتم، دخترتون مدام زنگ میزنه به همسر میگه مامانم حالش بده، پاشو بیا. اعصاب همسر رو داغون کرده. از لحن پدرشوهر معلوم بود خیلی از دخترش ناراحته. و ممکنه حالشو بگیره....الان که عمق روابط خواهرشوهر رو فهمیدم دلیل عمل بواسیرشم فهمیدم. هی می گم، چه سر نترسی داره با مردی که تو خیابون

ادامه مطلب  

افسردگی بعد از عید  

بعد از دعوایی که مادرشوهر با جاری کرده، هر وقت همسر زنگ زده، مامانش تو فاز افسردگی بوده. البته هر سال بعد از رفتن پسرا تو عید دپرس میشه، چون به جای اینکه با همسرش تأمین روحی و روانی بشه، تکیه به پسرا زده. تا پسرا هستن خوشحاله، تا راه میفتیم سمت ترمینال حالش بده. برا دلتنگی بهش حق میدم، ولی اینکه پشت تلفن اینقدر جلز ولز کرده که همسر دو هفته است اعصاب نداره و فکرش اونجاست رو بهش حق نمیدم. در هر حال یکی دیگه دعوا میکنه، دامن ما رو می گیره، همس

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند؟  

#پرسش❓آیا بوسیدن همسر روزه را باطل میکند ؟✅پاسخ :اگر  بوسیدن به  قصد تحریک همسر یا خود نباشد و همراه با انزال (خروج منی) نباشد مکروه است ، و اگر  به قصد بیرون آمدن منی باشد، در صورتی که منی بیرون ‏آید ، روزه او باطل است
روابط جنسی سالم و شرعی±وبلاگ

ادامه مطلب  

تقدیر و تشکر  

با تقدیر و تشکر از لطف و محبت بیکران جناب حاج مسعود مهدی نیا و همسر گرانقدرشانامروز به لطف این دو بزرگوارتمامی مایحتاج  صندوق خود جوش مادر برای تهیه و تدارک انواع ترشیجات بر آورده شد وبرخی بانوان خیر و شاعر به همراهی همسر گرانقدر سردار شهید مدافع حرم حاج جاسم حمید در حال انجام این امر خیر می باشند تا با فروش محصولات با گرفتن مهمانی و.خرید هدیه دل ایتام تحت پوشش شاد و خشنود شود به یاری پروردگار و اهتمام دوستان خیر که مارا یاری می نماینددر پ

ادامه مطلب  

تقدیر و تشکر  

با تقدیر و تشکر از لطف و محبت بیکران جناب حاج مسعود مهدی نیا و همسر گرانقدرشانامروز به لطف این دو بزرگوارتمامی مایحتاج  صندوق خود جوش مادر برای تهیه و تدارک انواع ترشیجات بر آورده شد وبرخی بانوان خیر و شاعر به همراهی همسر گرانقدر سردار شهید مدافع حرم حاج جاسم حمید در حال انجام این امر خیر می باشند تا با فروش محصولات با گرفتن مهمانی و.خرید هدیه دل ایتام تحت پوشش شاد و خشنود شود به یاری پروردگار و اهتمام دوستان خیر که مارا یاری می نماینددر پ

ادامه مطلب  

زودتر از تصورمون اتفاق افتاد  

تقریبا چهل روز دیگه یک سال از عروسی خواهرهمسر می گذره.الان با همسر رفتن دادگاه دنبال شکایت!پارسال همسر اعتراف کرد من بابت زیاد بودن طلاق تو فامیلت بهت سرکوفت زدم، حالا داره برای نزدیک ترین کسم اتفاق میفته. همسری که هنوزم معتقده طلاق نقطه ضعف بزرگی برای آدم هاست. ولی الان راه دیگه ای براشون باقی نمونده. طلاقی که با حق طلاقی که همسر دوسال پیش به زحمت برای خواهرش گرفت قراره اتفاق بیفته ......

ادامه مطلب  

ستاره 133: برف  

دیروز که همه ادارات دولتی با دو ساعت تاخیر شروع به کار کردن ما طبق معمول به خاطر نوع خدماتی که ارائه میدیم باید 7:30 حضور می یافتیم، ولی خیلی خوش گذشت، همش پشت پنجره بودیم و کمی هم بسمت هم برف پرتاب کردیم، بعد از ظهر اما زودتر تعطیل شدیم، به همسر زنگ زدم گفتم زود بیاد بریم خونه آماده بشم  برای عکسبرداری در برف خلاصه همسر که بابت جمعه و دلخوری من جشمش ترسیده بود دیگه عذر و بهانه نیاورد، رفتیم خونه لباسامونو عوض کردیم و راهی پارک شدیم، خیلی حال

ادامه مطلب  

ستاره 133: برف  

دیروز که همه ادارات دولتی با دو ساعت تاخیر شروع به کار کردن ما طبق معمول به خاطر نوع خدماتی که ارائه میدیم باید 7:30 حضور می یافتیم، ولی خیلی خوش گذشت، همش پشت پنجره بودیم و کمی هم بسمت هم برف پرتاب کردیم، بعد از ظهر اما زودتر تعطیل شدیم، به همسر زنگ زدم گفتم زود بیاد بریم خونه آماده بشم  برای عکسبرداری در برف خلاصه همسر که بابت جمعه و دلخوری من جشمش ترسیده بود دیگه عذر و بهانه نیاورد، رفتیم خونه لباسامونو عوض کردیم و راهی پارک شدیم، خیلی حال

ادامه مطلب  

فرش همیشه زیر کاور  

از بعد از نماز با خواندن چند پست از یک فامیل دور که در اینستا خواسته بود من را فالو کند حال خوشم به فنا رفت. بعد از بیدارشدن بخاطر کم خوابی و همچنین حس های بد صبح پر از رخوت بودم. ماه اک که خوابید خوابیدم و از ٢ بعد از ظهر روزم شروع شد. تند تند انرژی های منفی خانه را جمع کردم. لباسهای ماه اک را شستم. سینک را هم. نبودن رو فرشی ها و دیدن فرشها چشم هایم را نوازش می کرد و حالم را خوش. خانه را بی پوشش وسایل ستایش می کنممیگوها را داخل مواد خواباندم و در ف

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت نقش همراه و همسر  

دانلود پاورپوینت نقش همراه و همسر
دانلود پاورپوینت نقش همراه و همسر

  نوع فایل:  ppt  _ pptx ( پاورپوینت ) ( قابلیت ویرایش  )    قسمتی از اسلاید :    تعداد اسلاید : 19 صفحه نقش همراه و همسر همراه می تواند همسر ،خواهر و یا یکی از دوستان و یا وابستگان شما باشد کارهای محدودی از نظر عملی وجود دارد که همراه می تواند در صورت ضرورت با انجام آنها به شما و عامل زایمان کمک کند که هیچ یک از آنها به اندازه حضور وی بر بالین

ادامه مطلب  

این روزا  

سال 9495 رو کنار خانواده ی همسر شروع کردم، سال 93 کنار خانواده ی خودم و در کاشان، روزای اول عقدمون بود، سال 96 سه تایی تهران بودیم کنار سفره هفت سین خودم، خونه ی خودمون. امسالم شمالیم کنار خانواده ی همسر. ترجیح میدم اول سال که جاده چالوس خلوت تره، بیام شمال و بقیه ی عید کنار خانواده ی خودم باشم. ...سال خوبی داشته باشید. پربرکت و پر از سلامتی. ...دو ساعت دیگه خاله جراحی داره. دعاش کنین. ممنون.

ادامه مطلب  

بدهکار نباشیم .  

گفت فلانی رفته شمال ، گفتم خوش بحالشون چ حوصله ای دارن فرت و فرت شمالن .گفت اره خیلی حوصله داره ، ۱۰ تومن قسط عقب افتاده داره ب هیچ جاش نیست پاشده رفته شمال !گفتم خب مث تو خوبه که ۱۰۰۰ تومن بدهی داری شب خوابت نمیبره ؟! ( البته خدایی خوبه ها دوس دارم این اخلاقشو ولی خب باید ی غری میزدم ) . گفتم مث تو خوبه که چون ۱۰۰۰ تومن بدهی داری اعصاب نداری هیچ جا نمیری مث مرغ کرچ میشینی تو خونه روی فلان که فکرت مشغوله که بدهی داری ! هیچی نگفت منم ادامه ندادم .اما ،

ادامه مطلب  

بدهکار نباشیم .  

گفت فلانی رفته شمال ، گفتم خوش بحالشون چ حوصله ای دارن فرت و فرت شمالن .گفت اره خیلی حوصله داره ، ۱۰ تومن قسط عقب افتاده داره ب هیچ جاش نیست پاشده رفته شمال !گفتم خب مث تو خوبه که ۱۰۰۰ تومن بدهی داری شب خوابت نمیبره ؟! ( البته خدایی خوبه ها دوس دارم این اخلاقشو ولی خب باید ی غری میزدم ) . گفتم مث تو خوبه که چون ۱۰۰۰ تومن بدهی داری اعصاب نداری هیچ جا نمیری مث مرغ کرچ میشینی تو خونه روی فلان که فکرت مشغوله که بدهی داری ! هیچی نگفت منم ادامه ندادم .اما ،

ادامه مطلب  

بدهکار نباشیم .  

گفت فلانی رفته شمال ، گفتم خوش بحالشون چ حوصله ای دارن فرت و فرت شمالن .گفت اره خیلی حوصله داره ، ۱۰ تومن قسط عقب افتاده داره ب هیچ جاش نیست پاشده رفته شمال !گفتم خب مث تو خوبه که ۱۰۰۰ تومن بدهی داری شب خوابت نمیبره ؟! ( البته خدایی خوبه ها دوس دارم این اخلاقشو ولی خب باید ی غری میزدم ) . گفتم مث تو خوبه که چون ۱۰۰۰ تومن بدهی داری اعصاب نداری هیچ جا نمیری مث مرغ کرچ میشینی تو خونه روی فلان که فکرت مشغوله که بدهی داری ! هیچی نگفت منم ادامه ندادم .اما ،

ادامه مطلب  

بدهکار نباشیم .  

گفت فلانی رفته شمال ، گفتم خوش بحالشون چ حوصله ای دارن فرت و فرت شمالن .گفت اره خیلی حوصله داره ، ۱۰ تومن قسط عقب افتاده داره ب هیچ جاش نیست پاشده رفته شمال !گفتم خب مث تو خوبه که ۱۰۰۰ تومن بدهی داری شب خوابت نمیبره ؟! ( البته خدایی خوبه ها دوس دارم این اخلاقشو ولی خب باید ی غری میزدم ) . گفتم مث تو خوبه که چون ۱۰۰۰ تومن بدهی داری اعصاب نداری هیچ جا نمیری مث مرغ کرچ میشینی تو خونه روی فلان که فکرت مشغوله که بدهی داری ! هیچی نگفت منم ادامه ندادم .اما ،

ادامه مطلب  

بدهکار نباشیم .  

گفت فلانی رفته شمال ، گفتم خوش بحالشون چ حوصله ای دارن فرت و فرت شمالن .گفت اره خیلی حوصله داره ، ۱۰ تومن قسط عقب افتاده داره ب هیچ جاش نیست پاشده رفته شمال !گفتم خب مث تو خوبه که ۱۰۰۰ تومن بدهی داری شب خوابت نمیبره ؟! ( البته خدایی خوبه ها دوس دارم این اخلاقشو ولی خب باید ی غری میزدم ) . گفتم مث تو خوبه که چون ۱۰۰۰ تومن بدهی داری اعصاب نداری هیچ جا نمیری مث مرغ کرچ میشینی تو خونه روی فلان که فکرت مشغوله که بدهی داری ! هیچی نگفت منم ادامه ندادم .اما ،

ادامه مطلب  

بدهکار نباشیم .  

گفت فلانی رفته شمال ، گفتم خوش بحالشون چ حوصله ای دارن فرت و فرت شمالن .گفت اره خیلی حوصله داره ، ۱۰ تومن قسط عقب افتاده داره ب هیچ جاش نیست پاشده رفته شمال !گفتم خب مث تو خوبه که ۱۰۰۰ تومن بدهی داری شب خوابت نمیبره ؟! ( البته خدایی خوبه ها دوس دارم این اخلاقشو ولی خب باید ی غری میزدم ) . گفتم مث تو خوبه که چون ۱۰۰۰ تومن بدهی داری اعصاب نداری هیچ جا نمیری مث مرغ کرچ میشینی تو خونه روی فلان که فکرت مشغوله که بدهی داری ! هیچی نگفت منم ادامه ندادم .اما ،

ادامه مطلب  

بدهکار نباشیم .  

گفت فلانی رفته شمال ، گفتم خوش بحالشون چ حوصله ای دارن فرت و فرت شمالن .گفت اره خیلی حوصله داره ، ۱۰ تومن قسط عقب افتاده داره ب هیچ جاش نیست پاشده رفته شمال !گفتم خب مث تو خوبه که ۱۰۰۰ تومن بدهی داری شب خوابت نمیبره ؟! ( البته خدایی خوبه ها دوس دارم این اخلاقشو ولی خب باید ی غری میزدم ) . گفتم مث تو خوبه که چون ۱۰۰۰ تومن بدهی داری اعصاب نداری هیچ جا نمیری مث مرغ کرچ میشینی تو خونه روی فلان که فکرت مشغوله که بدهی داری ! هیچی نگفت منم ادامه ندادم .اما ،

ادامه مطلب  

بدهکار نباشیم .  

گفت فلانی رفته شمال ، گفتم خوش بحالشون چ حوصله ای دارن فرت و فرت شمالن .گفت اره خیلی حوصله داره ، ۱۰ تومن قسط عقب افتاده داره ب هیچ جاش نیست پاشده رفته شمال !گفتم خب مث تو خوبه که ۱۰۰۰ تومن بدهی داری شب خوابت نمیبره ؟! ( البته خدایی خوبه ها دوس دارم این اخلاقشو ولی خب باید ی غری میزدم ) . گفتم مث تو خوبه که چون ۱۰۰۰ تومن بدهی داری اعصاب نداری هیچ جا نمیری مث مرغ کرچ میشینی تو خونه روی فلان که فکرت مشغوله که بدهی داری ! هیچی نگفت منم ادامه ندادم .اما ،

ادامه مطلب  

بدهکار نباشیم .  

گفت فلانی رفته شمال ، گفتم خوش بحالشون چ حوصله ای دارن فرت و فرت شمالن .گفت اره خیلی حوصله داره ، ۱۰ تومن قسط عقب افتاده داره ب هیچ جاش نیست پاشده رفته شمال !گفتم خب مث تو خوبه که ۱۰۰۰ تومن بدهی داری شب خوابت نمیبره ؟! ( البته خدایی خوبه ها دوس دارم این اخلاقشو ولی خب باید ی غری میزدم ) . گفتم مث تو خوبه که چون ۱۰۰۰ تومن بدهی داری اعصاب نداری هیچ جا نمیری مث مرغ کرچ میشینی تو خونه روی فلان که فکرت مشغوله که بدهی داری ! هیچی نگفت منم ادامه ندادم .اما ،

ادامه مطلب  

مقاله درباره معیار های همسر گزینی  

مقاله درباره معیار های همسر گزینی
مقاله درباره معیار های همسر گزینی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات:19 مشترک در انتخاب همسر با انتخاب صحیح همسر ، خانواده ای مستحکم داشته باشیم  مطالبی در مورد ضرورت در نظر گرفتن ملاکها و معیارها درانتخاب همسر مطرح نمودیم باید به خاطر داشته باشیمکه هدف اساسی از زندگی مشترک خانوادگی برخوردار شدن زن و مرد از صفا و صمیمیت است .

ادامه مطلب  

خواهرش  

خواهر همسر با مادرش پاشده رفته مصاحبه کاری! تازه میپرسه مامان با من بیاد تو؟ همسر گفت نه. مامانش بره بعد یکم التماسم کنه بگه دخترم خوشگله، قبولش کنید! دیروز یه سری صحبت کرده با من. گفتم چی بگه. دوباره زنگ زده میپرسه. دختر ۲۹ ساله خودش نمی تونه دوتا جمله بگه که کار بگیره، بعد مادرش میگه دخترم لنگه نداره! دیشب به همسر گفتم من فقط معرفی کردم، خودش باید جوری حرف بزنه و خودشو معرفی کنه که قبولش کنن. پس فردا قبولش نکردن نگن چرا سفارش نکردی! من بر

ادامه مطلب  

خواهرش  

خواهر همسر با مادرش پاشده رفته مصاحبه کاری! تازه میپرسه مامان با من بیاد تو؟ همسر گفت نه. مامانش بره بعد یکم التماسم کنه بگه دخترم خوشگله، قبولش کنید! دیروز یه سری صحبت کرده با من. گفتم چی بگه. دوباره زنگ زده میپرسه. دختر ۲۹ ساله خودش نمی تونه دوتا جمله بگه که کار بگیره، بعد مادرش میگه دخترم لنگه نداره! دیشب به همسر گفتم من فقط معرفی کردم، خودش باید جوری حرف بزنه و خودشو معرفی کنه که قبولش کنن. پس فردا قبولش نکردن نگن چرا سفارش نکردی! من بر

ادامه مطلب  

چرا باید دست پر به خونه خانواده همسر بریم؟  

 دست پر به خونه خانواده همسر برید میتونی ازمربای که درست کردی برای اونها ببریاینکار تاثیر زیادی درجلب محبت طرفین نسبت بهم دارهباعث میشه متوجه علاقه شما بشن

ادامه مطلب  

چرا باید دست پر به خونه خانواده همسر بریم؟  

 دست پر به خونه خانواده همسر برید میتونی ازمربای که درست کردی برای اونها ببریاینکار تاثیر زیادی درجلب محبت طرفین نسبت بهم دارهباعث میشه متوجه علاقه شما بشن

ادامه مطلب  

چرا باید دست پر به خونه خانواده همسر بریم؟  

 دست پر به خونه خانواده همسر برید میتونی ازمربای که درست کردی برای اونها ببریاینکار تاثیر زیادی درجلب محبت طرفین نسبت بهم دارهباعث میشه متوجه علاقه شما بشن

ادامه مطلب  

چرا باید دست پر به خونه خانواده همسر بریم؟  

 دست پر به خونه خانواده همسر برید میتونی ازمربای که درست کردی برای اونها ببریاینکار تاثیر زیادی درجلب محبت طرفین نسبت بهم دارهباعث میشه متوجه علاقه شما بشن

ادامه مطلب  

چرا باید دست پر به خونه خانواده همسر بریم؟  

 دست پر به خونه خانواده همسر برید میتونی ازمربای که درست کردی برای اونها ببریاینکار تاثیر زیادی درجلب محبت طرفین نسبت بهم دارهباعث میشه متوجه علاقه شما بشن

ادامه مطلب  

چرا باید دست پر به خونه خانواده همسر بریم؟  

 دست پر به خونه خانواده همسر برید میتونی ازمربای که درست کردی برای اونها ببریاینکار تاثیر زیادی درجلب محبت طرفین نسبت بهم دارهباعث میشه متوجه علاقه شما بشن

ادامه مطلب  

چرا باید دست پر به خونه خانواده همسر بریم؟  

 دست پر به خونه خانواده همسر برید میتونی ازمربای که درست کردی برای اونها ببریاینکار تاثیر زیادی درجلب محبت طرفین نسبت بهم دارهباعث میشه متوجه علاقه شما بشن

ادامه مطلب  

چرا باید دست پر به خونه خانواده همسر بریم؟  

 دست پر به خونه خانواده همسر برید میتونی ازمربای که درست کردی برای اونها ببریاینکار تاثیر زیادی درجلب محبت طرفین نسبت بهم دارهباعث میشه متوجه علاقه شما بشن

ادامه مطلب  

چرا باید دست پر به خونه خانواده همسر بریم؟  

 دست پر به خونه خانواده همسر برید میتونی ازمربای که درست کردی برای اونها ببریاینکار تاثیر زیادی درجلب محبت طرفین نسبت بهم دارهباعث میشه متوجه علاقه شما بشن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >