کانال عید فطر جاده شمال  

کانال عید فطر جاده شمال
عضو شدن در کانال عید فطر جاده شمال
لینک عضویت در کانال عید فطر جاده شمال
بهترین کانال عید فطر جاده شمال
جالبترین کانال عید فطر جاده شمال
باحالترین کانال عید فطر جاده شمال
خنده دارترین کانال عید فطر جاده شمال
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کانال عید فطر جاده شمال  

کانال عید فطر جاده شمال
عضو شدن در کانال عید فطر جاده شمال
لینک عضویت در کانال عید فطر جاده شمال
بهترین کانال عید فطر جاده شمال
جالبترین کانال عید فطر جاده شمال
باحالترین کانال عید فطر جاده شمال
خنده دارترین کانال عید فطر جاده شمال
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

تو که از اولشم جای من یکی دیگه توی قلبت بود...  

جاده های یک طرفه،خطرناک ترینه جاده ها هستن....
حتی؛از اون جاده های پر یچ و خم که یه طرفشون کوه...یه طرفشون دره
هست هم خطرناکترن...ترسناک تر...
وقتی تو جاده ی یک طرفه پا میزاری باید قبول کنی که تنهایی...باید قبول
کنی که سختی های راه پیش روته...
باید اشکا...بغضا...دلتنگیای این جاده رو تحمل کنی...
باید خودتو آماده کنی واسه روزی که بهت خبر بیارن،یکی شده آرامش شباش...
تو این جاده یا باید جسور باشی و عشقتو بهش بفهمونی...
یا هم که از دور تماشاش کنیو تو حسرت حصار د

ادامه مطلب  

تو که از اولشم جای من یکی دیگه توی قلبت بود...  

جاده های یک طرفه،خطرناک ترینه جاده ها هستن....
حتی؛از اون جاده های پر یچ و خم که یه طرفشون کوه...یه طرفشون دره
هست هم خطرناکترن...ترسناک تر...
وقتی تو جاده ی یک طرفه پا میزاری باید قبول کنی که تنهایی...باید قبول
کنی که سختی های راه پیش روته...
باید اشکا...بغضا...دلتنگیای این جاده رو تحمل کنی...
باید خودتو آماده کنی واسه روزی که بهت خبر بیارن،یکی شده آرامش شباش...
تو این جاده یا باید جسور باشی و عشقتو بهش بفهمونی...
یا هم که از دور تماشاش کنیو تو حسرت حصار د

ادامه مطلب  

تو که از اولشم جای من یکی دیگه توی قلبت بود...  

جاده های یک طرفه،خطرناک ترینه جاده ها هستن....
حتی؛از اون جاده های پر یچ و خم که یه طرفشون کوه...یه طرفشون دره
هست هم خطرناکترن...ترسناک تر...
وقتی تو جاده ی یک طرفه پا میزاری باید قبول کنی که تنهایی...باید قبول
کنی که سختی های راه پیش روته...
باید اشکا...بغضا...دلتنگیای این جاده رو تحمل کنی...
باید خودتو آماده کنی واسه روزی که بهت خبر بیارن،یکی شده آرامش شباش...
تو این جاده یا باید جسور باشی و عشقتو بهش بفهمونی...
یا هم که از دور تماشاش کنیو تو حسرت حصار د

ادامه مطلب  

تو که از اولشم جای من یکی دیگه توی قلبت بود...  

جاده های یک طرفه،خطرناک ترینه جاده ها هستن....
حتی؛از اون جاده های پر یچ و خم که یه طرفشون کوه...یه طرفشون دره
هست هم خطرناکترن...ترسناک تر...
وقتی تو جاده ی یک طرفه پا میزاری باید قبول کنی که تنهایی...باید قبول
کنی که سختی های راه پیش روته...
باید اشکا...بغضا...دلتنگیای این جاده رو تحمل کنی...
باید خودتو آماده کنی واسه روزی که بهت خبر بیارن،یکی شده آرامش شباش...
تو این جاده یا باید جسور باشی و عشقتو بهش بفهمونی...
یا هم که از دور تماشاش کنیو تو حسرت حصار د

ادامه مطلب  

دریافت کد آهنگ پیشواز همراه اول و ایرانسل ویژه عید غدیر خم …  

کد آهنگ پيشواز عید غدیر
ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پيشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.
آهنگ پيشواز : علی مولا – هلالی | کد فعال سازی : ۴۴۱۱۱۹
آهنگ پيشواز : علی مولا یا حیدر – محمد طاهری | کد فعال سازی :  ۴۴۱۳۶۰
آهنگ پيشواز : علی علی – ملا باسم | کد فعال سازی : ۵۵۱۲۷۵
آهنگ پيشواز : علی علی مولا- غلام مصطفی | کد فعال سازی : ۶۶۱۱۴۵
آهنگ پيشواز : علی امام من – مرحوم آقاسی | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۶۶۲
آهنگ پيشواز :  علی ای همای رحمت – محمد

ادامه مطلب  

دریافت کد آهنگ پیشواز همراه اول و ایرانسل ویژه عید غدیر خم …  

کد آهنگ پيشواز عید غدیر
ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پيشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.
آهنگ پيشواز : علی مولا – هلالی | کد فعال سازی : ۴۴۱۱۱۹
آهنگ پيشواز : علی مولا یا حیدر – محمد طاهری | کد فعال سازی :  ۴۴۱۳۶۰
آهنگ پيشواز : علی علی – ملا باسم | کد فعال سازی : ۵۵۱۲۷۵
آهنگ پيشواز 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دریافت کد آهنگ پیشواز همراه اول و ایرانسل ویژه عید غدیر خم …  

کد آهنگ پيشواز عید غدیر
ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پيشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.
آهنگ پيشواز : علی مولا – هلالی | کد فعال سازی : ۴۴۱۱۱۹
آهنگ پيشواز : علی مولا یا حیدر – محمد طاهری | کد فعال سازی :  ۴۴۱۳۶۰
آهنگ پيشواز : علی علی – ملا باسم | کد فعال سازی : ۵۵۱۲۷۵
آهنگ پيشواز 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دریافت کد آهنگ پیشواز همراه اول و ایرانسل ویژه عید غدیر خم …  

کد آهنگ پيشواز عید غدیر
ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پيشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.
آهنگ پيشواز : علی مولا – هلالی | کد فعال سازی : ۴۴۱۱۱۹
آهنگ پيشواز : علی مولا یا حیدر – محمد طاهری | کد فعال سازی :  ۴۴۱۳۶۰
آهنگ پيشواز : علی علی – ملا باسم | کد فعال سازی : ۵۵۱۲۷۵
آهنگ پيشواز 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دریافت کد آهنگ پیشواز همراه اول و ایرانسل ویژه عید غدیر خم …  

کد آهنگ پيشواز عید غدیر
ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پيشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.
آهنگ پيشواز : علی مولا – هلالی | کد فعال سازی : ۴۴۱۱۱۹
آهنگ پيشواز : علی مولا یا حیدر – محمد طاهری | کد فعال سازی :  ۴۴۱۳۶۰
آهنگ پيشواز : علی علی – ملا باسم | کد فعال سازی : ۵۵۱۲۷۵
آهنگ پيشواز 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

be relax  

من عاشق شبم
و دیوونه ی ماه
و بیمار جاده! جاده! وای پسر جاده!
میریم برای رهایی
برای کتاب خوندنای لب ساحل
برای اضافه کردن شوری اشکامون به دریا
و قدم زدنای بدون کفش رو ماسه ها
موج ها خیلی چیزارو بردن ! تورو هم فردا میسپاریم دست موج ها
اروم ! و خیلی اروم 
با نفسای عمیق و قدم های بلند…:)

ادامه مطلب  

این روزا(:  

این روزا ک تو جاده تو رفت و آمدیم با همیه خستگیاش برام خیلی لذت بخشهاز وقتی یادم میاد عاشق نگاه کردن جاده از پنجره بودم،نمیدونم دلیلش چیه ولی انقد این علاقه ام شدیده ک حتی وقتایی ک خیلیم خسته ام  اصلا دلم نمیخواد جاده تموم شه و وقتی تابلویی رو میبینم ک مثلا زده ۵ کیلومتر مونده ب شهر واقعا غصه ام میشهشاید برا اینه ک جاده برام دنیای خیالبافیای شیرینه،تنها جایی تو دنیا ک میشه با ی هندزفری تو گوشت از همیه دنیا جدا بشی،فقط برای خودت(:+هندزفری و

ادامه مطلب  

این روزا(:  

این روزا ک تو جاده تو رفت و آمدیم با همیه خستگیاش برام خیلی لذت بخشهاز وقتی یادم میاد عاشق نگاه کردن جاده از پنجره بودم،نمیدونم دلیلش چیه ولی انقد این علاقه ام شدیده ک حتی وقتایی ک خیلیم خسته ام  اصلا دلم نمیخواد جاده تموم شه و وقتی تابلویی رو میبینم ک مثلا زده ۵ کیلومتر مونده ب شهر واقعا غصه ام میشهشاید برا اینه ک جاده برام دنیای خیالبافیای شیرینه،تنها جایی تو دنیا ک میشه با ی هندزفری تو گوشت از همیه دنیا جدا بشی،فقط برای خودت(:+هندزفری و

ادامه مطلب  

هشتاد کیلومتری دوس داشتنی من!  

من خیلی اون هشتاد کیلومتریو دوس دارم...
اصلا هرچی به تو مربوطه دوست داشتنیه؛ حتی اون جاده؛ حتی اویت
اون شب طوفانی بهمن ماه که نزدیک بود توی اون جاده تریلی از رو به رو سرنوشتمونو رقم بزنه هم باعث نشد ازش بدم بیاد!
مگه میشه جاده ای که تهش برسه به تو رو دوست نداشت؟!!!
اصلا همه چی کنار تو دوست داشتنیه...

                                                           

ادامه مطلب  

هشتاد کیلومتری دوس داشتنی من!  

من خیلی اون هشتاد کیلومتریو دوس دارم...
اصلا هرچی به تو مربوطه دوست داشتنیه؛ حتی اون جاده؛ حتی اویت
اون شب طوفانی بهمن ماه که نزدیک بود توی اون جاده تریلی از رو به رو سرنوشتمونو رقم بزنه هم باعث نشد ازش بدم بیاد!
مگه میشه جاده ای که تهش برسه به تو رو دوست نداشت؟!!!
اصلا همه چی کنار تو دوست داشتنیه...

                                                           

ادامه مطلب  

هشتاد کیلومتری دوس داشتنی من!  

من خیلی اون هشتاد کیلومتریو دوس دارم...
اصلا هرچی به تو مربوطه دوست داشتنیه؛ حتی اون جاده؛ حتی اویت
اون شب طوفانی بهمن ماه که نزدیک بود توی اون جاده تریلی از رو به رو سرنوشتمونو رقم بزنه هم باعث نشد ازش بدم بیاد!
مگه میشه جاده ای که تهش برسه به تو رو دوست نداشت؟!!!
اصلا همه چی کنار تو دوست داشتنیه...

                                                           

ادامه مطلب  

هشتاد کیلومتری دوس داشتنی من!  

من خیلی اون هشتاد کیلومتریو دوس دارم...
اصلا هرچی به تو مربوطه دوست داشتنیه؛ حتی اون جاده؛ حتی اویت
اون شب طوفانی بهمن ماه که نزدیک بود توی اون جاده تریلی از رو به رو سرنوشتمونو رقم بزنه هم باعث نشد ازش بدم بیاد!
مگه میشه جاده ای که تهش برسه به تو رو دوست نداشت؟!!!
اصلا همه چی کنار تو دوست داشتنیه...

                                                           

ادامه مطلب  

هشتاد کیلومتری دوس داشتنی من!  

من خیلی اون هشتاد کیلومتریو دوس دارم...
اصلا هرچی به تو مربوطه دوست داشتنیه؛ حتی اون جاده؛ حتی اویت
اون شب طوفانی بهمن ماه که نزدیک بود توی اون جاده تریلی از رو به رو سرنوشتمونو رقم بزنه هم باعث نشد ازش بدم بیاد!
مگه میشه جاده ای که تهش برسه به تو رو دوست نداشت؟!!!
اصلا همه چی کنار تو دوست داشتنیه...

                                                           

ادامه مطلب  

هشتاد کیلومتری دوس داشتنی من!  

من خیلی اون هشتاد کیلومتریو دوس دارم...
اصلا هرچی به تو مربوطه دوست داشتنیه؛ حتی اون جاده؛ حتی اویت
اون شب طوفانی بهمن ماه که نزدیک بود توی اون جاده تریلی از رو به رو سرنوشتمونو رقم بزنه هم باعث نشد ازش بدم بیاد!
مگه میشه جاده ای که تهش برسه به تو رو دوست نداشت؟!!!
اصلا همه چی کنار تو دوست داشتنیه...

                                                           

ادامه مطلب  

مثانه‌ی proactive,preactive و کلاً very active من!  

شبا که ما میخوابیم- کار به آقا پلیسه ندارم- این مثانه‌ی من با یه دبّه چار لیتری وامیسته تو جاده‌ی بهشت زهرا تا مقدار کافی‌ای جیش برای سرویس کردن من توی حدوداً ساعت چار، چار و نیم صبح گیرش بیاد.
از همینجا بهش خسته نباشید میگم که علاوه بر چار، چار و نیم صبح، همواره توی جاده های شمال که محاله یادم بره، جاده های اصفهان و یزد و شیراز و کرمان و کرمانشاه و بندرعباس و سایر جاده‌های درون مرزی که محاله یادم بیاد، وسط امتحانهای شدیداً حساس پایان ترم و

ادامه مطلب  

مثانه‌ی proactive,preactive و کلاً very active من!  

شبا که ما میخوابیم- کار به آقا پلیسه ندارم- این مثانه‌ی من با یه دبّه چار لیتری وامیسته تو جاده‌ی بهشت زهرا تا مقدار کافی‌ای جیش برای سرویس کردن من توی حدوداً ساعت چار، چار و نیم صبح گیرش بیاد.
از همینجا بهش خسته نباشید میگم که علاوه بر چار، چار و نیم صبح، همواره توی جاده های شمال که محاله یادم بره، جاده های اصفهان و یزد و شیراز و کرمان و کرمانشاه و بندرعباس و سایر جاده‌های درون مرزی که محاله یادم بیاد، وسط امتحانهای شدیداً حساس پایان ترم و

ادامه مطلب  

مثانه‌ی proactive,preactive و کلاً very active من!  

شبا که ما میخوابیم- کار به آقا پلیسه ندارم- این مثانه‌ی من با یه دبّه چار لیتری وامیسته تو جاده‌ی بهشت زهرا تا مقدار کافی‌ای جیش برای سرویس کردن من توی حدوداً ساعت چار، چار و نیم صبح گیرش بیاد.
از همینجا بهش خسته نباشید میگم که علاوه بر چار، چار و نیم صبح، همواره توی جاده های شمال که محاله یادم بره، جاده های اصفهان و یزد و شیراز و کرمان و کرمانشاه و بندرعباس و سایر جاده‌های درون مرزی که محاله یادم بیاد، وسط امتحانهای شدیداً حساس پایان ترم و

ادامه مطلب  

مثانه‌ی proactive,preactive و کلاً very active من!  

شبا که ما میخوابیم- کار به آقا پلیسه ندارم- این مثانه‌ی من با یه دبّه چار لیتری وامیسته تو جاده‌ی بهشت زهرا تا مقدار کافی‌ای جیش برای سرویس کردن من توی حدوداً ساعت چار، چار و نیم صبح گیرش بیاد.
از همینجا بهش خسته نباشید میگم که علاوه بر چار، چار و نیم صبح، همواره توی جاده های شمال که محاله یادم بره، جاده های اصفهان و یزد و شیراز و کرمان و کرمانشاه و بندرعباس و سایر جاده‌های درون مرزی که محاله یادم بیاد، وسط امتحانهای شدیداً حساس پایان ترم و

ادامه مطلب  

مثانه‌ی proactive,preactive و کلاً very active من!  

شبا که ما میخوابیم- کار به آقا پلیسه ندارم- این مثانه‌ی من با یه دبّه چار لیتری وامیسته تو جاده‌ی بهشت زهرا تا مقدار کافی‌ای جیش برای سرویس کردن من توی حدوداً ساعت چار، چار و نیم صبح گیرش بیاد.
از همینجا بهش خسته نباشید میگم که علاوه بر چار، چار و نیم صبح، همواره توی جاده های شمال که محاله یادم بره، جاده های اصفهان و یزد و شیراز و کرمان و کرمانشاه و بندرعباس و سایر جاده‌های درون مرزی که محاله یادم بیاد، وسط امتحانهای شدیداً حساس پایان ترم و

ادامه مطلب  

مثانه‌ی proactive,preactive و کلاً very active من!  

شبا که ما میخوابیم- کار به آقا پلیسه ندارم- این مثانه‌ی من با یه دبّه چار لیتری وامیسته تو جاده‌ی بهشت زهرا تا مقدار کافی‌ای جیش برای سرویس کردن من توی حدوداً ساعت چار، چار و نیم صبح گیرش بیاد.
از همینجا بهش خسته نباشید میگم که علاوه بر چار، چار و نیم صبح، همواره توی جاده های شمال که محاله یادم بره، جاده های اصفهان و یزد و شیراز و کرمان و کرمانشاه و بندرعباس و سایر جاده‌های درون مرزی که محاله یادم بیاد، وسط امتحانهای شدیداً حساس پایان ترم و

ادامه مطلب  

مثانه‌ی proactive,preactive و کلاً very active من!  

شبا که ما میخوابیم- کار به آقا پلیسه ندارم- این مثانه‌ی من با یه دبّه چار لیتری وامیسته تو جاده‌ی بهشت زهرا تا مقدار کافی‌ای جیش برای سرویس کردن من توی حدوداً ساعت چار، چار و نیم صبح گیرش بیاد.
از همینجا بهش خسته نباشید میگم که علاوه بر چار، چار و نیم صبح، همواره توی جاده های شمال که محاله یادم بره، جاده های اصفهان و یزد و شیراز و کرمان و کرمانشاه و بندرعباس و سایر جاده‌های درون مرزی که محاله یادم بیاد، وسط امتحانهای شدیداً حساس پایان ترم و

ادامه مطلب  

مثانه‌ی proactive,preactive و کلاً very active من!  

شبا که ما میخوابیم- کار به آقا پلیسه ندارم- این مثانه‌ی من با یه دبّه چار لیتری وامیسته تو جاده‌ی بهشت زهرا تا مقدار کافی‌ای جیش برای سرویس کردن من توی حدوداً ساعت چار، چار و نیم صبح گیرش بیاد.
از همینجا بهش خسته نباشید میگم که علاوه بر چار، چار و نیم صبح، همواره توی جاده های شمال که محاله یادم بره، جاده های اصفهان و یزد و شیراز و کرمان و کرمانشاه و بندرعباس و سایر جاده‌های درون مرزی که محاله یادم بیاد، وسط امتحانهای شدیداً حساس پایان ترم و

ادامه مطلب  

بر جاده های آبی سرخ  

"ما در سراسر دریای جنوب، جاده های دریایی پهناوری خواهیم گشود، تا بتوانیم با هندیان و چینیان و ملت های دیگر، روابط دوستی و تجارت برقرار کنیم، و در صورت ضرورت با قطره قطره خون پاک خود،سرخ سرخ خواهیم کرد و بر این جاده های آبی سرخ، باز هم کشتی های مان را خواهیم راند، تا این جاده های خونین همچون یادگاری از ایمان ما، استقلال طلبی ما، و آزادی خواهی ما برای فرزندانمان باقی بماند. "
بر جاده های آبی سرخ، نادر ابراهیمی
وقتی جلد سوم رو خوندم و فهمیدم این

ادامه مطلب  

بر جاده های آبی سرخ  

"ما در سراسر دریای جنوب، جاده های دریایی پهناوری خواهیم گشود، تا بتوانیم با هندیان و چینیان و ملت های دیگر، روابط دوستی و تجارت برقرار کنیم، و در صورت ضرورت با قطره قطره خون پاک خود،سرخ سرخ خواهیم کرد و بر این جاده های آبی سرخ، باز هم کشتی های مان را خواهیم راند، تا این جاده های خونین همچون یادگاری از ایمان ما، استقلال طلبی ما، و آزادی خواهی ما برای فرزندانمان باقی بماند. "
بر جاده های آبی سرخ، نادر ابراهیمی
وقتی جلد سوم رو خوندم و فهمیدم این

ادامه مطلب  

بر جاده های آبی سرخ  

"ما در سراسر دریای جنوب، جاده های دریایی پهناوری خواهیم گشود، تا بتوانیم با هندیان و چینیان و ملت های دیگر، روابط دوستی و تجارت برقرار کنیم، و در صورت ضرورت با قطره قطره خون پاک خود،سرخ سرخ خواهیم کرد و بر این جاده های آبی سرخ، باز هم کشتی های مان را خواهیم راند، تا این جاده های خونین همچون یادگاری از ایمان ما، استقلال طلبی ما، و آزادی خواهی ما برای فرزندانمان باقی بماند. "
بر جاده های آبی سرخ، نادر ابراهیمی
وقتی جلد سوم رو خوندم و فهمیدم این

ادامه مطلب  

بر جاده های آبی سرخ  

"ما در سراسر دریای جنوب، جاده های دریایی پهناوری خواهیم گشود، تا بتوانیم با هندیان و چینیان و ملت های دیگر، روابط دوستی و تجارت برقرار کنیم، و در صورت ضرورت با قطره قطره خون پاک خود،سرخ سرخ خواهیم کرد و بر این جاده های آبی سرخ، باز هم کشتی های مان را خواهیم راند، تا این جاده های خونین همچون یادگاری از ایمان ما، استقلال طلبی ما، و آزادی خواهی ما برای فرزندانمان باقی بماند. "
بر جاده های آبی سرخ، نادر ابراهیمی
وقتی جلد سوم رو خوندم و فهمیدم این

ادامه مطلب  

بر جاده های آبی سرخ  

"ما در سراسر دریای جنوب، جاده های دریایی پهناوری خواهیم گشود، تا بتوانیم با هندیان و چینیان و ملت های دیگر، روابط دوستی و تجارت برقرار کنیم، و در صورت ضرورت با قطره قطره خون پاک خود،سرخ سرخ خواهیم کرد و بر این جاده های آبی سرخ، باز هم کشتی های مان را خواهیم راند، تا این جاده های خونین همچون یادگاری از ایمان ما، استقلال طلبی ما، و آزادی خواهی ما برای فرزندانمان باقی بماند. "
بر جاده های آبی سرخ، نادر ابراهیمی
وقتی جلد سوم رو خوندم و فهمیدم این

ادامه مطلب  

بر جاده های آبی سرخ  

"ما در سراسر دریای جنوب، جاده های دریایی پهناوری خواهیم گشود، تا بتوانیم با هندیان و چینیان و ملت های دیگر، روابط دوستی و تجارت برقرار کنیم، و در صورت ضرورت با قطره قطره خون پاک خود،سرخ سرخ خواهیم کرد و بر این جاده های آبی سرخ، باز هم کشتی های مان را خواهیم راند، تا این جاده های خونین همچون یادگاری از ایمان ما، استقلال طلبی ما، و آزادی خواهی ما برای فرزندانمان باقی بماند. "
بر جاده های آبی سرخ، نادر ابراهیمی
وقتی جلد سوم رو خوندم و فهمیدم این

ادامه مطلب  

بر جاده های آبی سرخ  

"ما در سراسر دریای جنوب، جاده های دریایی پهناوری خواهیم گشود، تا بتوانیم با هندیان و چینیان و ملت های دیگر، روابط دوستی و تجارت برقرار کنیم، و در صورت ضرورت با قطره قطره خون پاک خود،سرخ سرخ خواهیم کرد و بر این جاده های آبی سرخ، باز هم کشتی های مان را خواهیم راند، تا این جاده های خونین همچون یادگاری از ایمان ما، استقلال طلبی ما، و آزادی خواهی ما برای فرزندانمان باقی بماند. "
بر جاده های آبی سرخ، نادر ابراهیمی
وقتی جلد سوم رو خوندم و فهمیدم این

ادامه مطلب  

بررسی | جنگ جاده‌ای در ایران  

دکتر رضا سراج: تلفات سالیانه حوادث جاده‌ای در ایران با یک #جنگ تمام عیار برابری می کند. حادثه تاسف بار سقوط یک دستگاه اتوبوس به داخل رودخانه در محور تهران-جاجرود 11کشته و 27 مجروح بر جای گذاشت.
میانگین تلفات سالیانه جاده‌ای در ایران معادل تلفات سقوط 60 هواپیمای مسافربری (بیش از 18000 نفر) است. ایران با 800/000 تصادف جاده‌ای در سال، 1/5برابر میانگین جهانی، از حیث آمار در رتبه اول مرگبارترین حوادث جاده‌ای در جهان قرار دارد. هزینه‌های اقتصادی و اجتماع

ادامه مطلب  

بررسی | جنگ جاده‌ای در ایران  

دکتر رضا سراج: تلفات سالیانه حوادث جاده‌ای در ایران با یک #جنگ تمام عیار برابری می کند. حادثه تاسف بار سقوط یک دستگاه اتوبوس به داخل رودخانه در محور تهران-جاجرود 11کشته و 27 مجروح بر جای گذاشت.
میانگین تلفات سالیانه جاده‌ای در ایران معادل تلفات سقوط 60 هواپیمای مسافربری (بیش از 18000 نفر) است. ایران با 800/000 تصادف جاده‌ای در سال، 1/5برابر میانگین جهانی، از حیث آمار در رتبه اول مرگبارترین حوادث جاده‌ای در جهان قرار دارد. هزینه‌های اقتصادی و اجتماع

ادامه مطلب  

مثلا در جلسه خواستگاری من...  

-عروس خانوم چیکارن؟؟؟-سرویس کار هستن.
-چی رو سرویس میکنن؟؟
-دهن ملتو

بله بله درست فهمیدید.دندونپزشکی قبول شدمشهرش هم که ولایت مامانمه و دانشگاه خوبیه(تیپ٢عه البته)فقط یه ذره دوره و هواشمکه امیدوارم بتونم عادت کنم.
پایان راه قدیم و شروع جاده جدید.میدونم
+پس از تحقیقاتی که کردم فهمیده شد که دانشگاهم تیپ یکه دست و جیغ و هورااا که جاده پیش روم هزار برابر جاده قبلی چاله و دست انداز داره.مهم نیست.میگذرونمش خیلی بهتر از قبل...
+دست گل کادو داداشی

ادامه مطلب  

monster  

2016Bryan Bertinoداستان فیلم: مادری  به همراه دختر نوجوانش( که می خواهند از همدیگر جدا زندگی کنند) در سفر جاده ای همسفر می شوند  در میان راه    ، ماشینشان ،بعد از برخورد به یک گرگ،  خراب می شود و  آنها منتظر آمبولانس و کمک در آن جاده دور  افتاده می مانند  و کم کم  متوجه می شوند که هیولای ترسناکی هم در کمین شکار آنهاست  حالا انها باید برای زندگی خود تلاش کنند  .... [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کجاها میتونم غیبت کنم؟  

❓گاهی برای امرِ ازدواج میان از ما در موردِ پسرِ همسایه تحقیق میکنن. خب من میدونم که طرف معتاد و نظر بازه! آیا باید اینا رو به طرف بگم یا غیبته و گناه؟  پاسخ ➕ معنى غیبتغیبت به فرموده رسول خدا یعنی یاد نمودن یکدیگر به آنچه موجبِ ناراحتیِ شخص شود: "ذکرُک اخاکَ بِما یَکرَه". ☝️طبق روایتِ فوق هر چیزى را که موجب کراهت مؤمن شود از مصادیق غیبت است و با تعبیر "جلوی خودشم میگم" نمی شود حرام خدا را حلال کرد. در حدیث دیگری است که عایشه به زنى اشاره کرد که

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1