.....  

داغونم کردی
 
 
اگه مشکل ه....ن بود نیازی نبود Last seen recently کنی چون میدونستی بهت گفتم دو هفته دور میشم و تکست نمی دم و دیگه نگران کنترل شدن هنگام تکست دادنمون نبودی. فکر نکن متوجه نبودم که اون  توجیه تو بود و خیلی هم بنظر منطقی میاد ولی میدونم که این تغییر واسه اینه که من نبینمت. نبینمت که انلاین شدی وگرنه فلانی اگر حساس هست به انلاین شدنت و تکست دادنهات بطور کل حساس هست ....یه چیزی رو فراموش کردی و اون نکته بینیهای منه و من پازل ها رو ریز ریز میچینم

ادامه مطلب  

“CWMALLS Original Design Club”- The Home of Original Design Enthusiasts  

CWMALLS® is the world's first online patented brand: technological, artistic, intelligent, ecological...“Patented Product”, "Custom Made", “Green Product”, are all in CWMALLS® Leather Jackets, Shoes, Bags series!CWMALLS, CWMALLS COMMODITY are the pioneers and creators of the whole industry chain standardized value ecosystem.
Warmly celebrate CWMALLS, CWMALLS COMMODITY 2018 Win-Win Cooperation, Global Sharing Series — “CWMALLS Original Design Club” officially being established; this is the start to condense the dream, and the station to share each other, the stage to challenge ourselves and the future, and the platform to release and bloom the passion, this is… In the basic framework of profession, concentration, innovation, alliance, interaction and sharing, “CWMALLS Or

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1